Entrades per 2016

No podíem acabar aquesta sèrie d’articles dedicats al centenari del Museu Darder sense un record a qui en va promoure la creació i va aportar el seu contingut inicial, el barceloní Francesc d’Assís Darder i Llimona (1851-1918). Francesc Darder era de família de veterinaris. Que un veterinari s’interessi per la taxidèrmia no és un fet estrany. Ni tampoc ho és que acabi essent el ...
Si en l’anterior article del Museu Darder es va explicar com funciona el registre d’objectes i les dificultats que provoquen el munt d’anys durant els quals no es van inventariar les peces, en aquest ens dedicarem a explicar com es fa actualment, amb especial atenció al darrer ingrés al fons. Per tal d’evitar que els objectes que ingressen al Museu perdin la informació sobre els seus orígens, el ...
El registre d’entrada de peces a un museu és una eina bàsica, ja que és on queda constància dels objectes que en formen el fons. En aquest registre s’ha de donar un número únic a cada objecte, anotar la data que ingressa al museu, com ha entrat (donació, recol·lecció, dipòsit, compra,...). Això, però, no sempre ha funcionat així, i en el cas del Museu Darder de Banyoles sempre ha faltat aquell inv...
El mes d’octubre de l’any que acaba de començar, el Museu Darder complirà els seus primers 100 anys de vida. Aquesta efemèride ens porta a plantejar-nos el fet mateix del Museu Darder com a autèntica peça de museu. Però, quina seria, aquesta peça: l’edifici? els objectes que aquest conté? Des d’un punt de vista de la museologia moderna, la peça de museu està formada per un conjunt de metadades, ...