Col·leccions

Col·lecció Darder (1916)

És la que va originar el naixement del Museu Darder. Està formada per material divers d’història natural.

Francesc Darder, a part de veterinari, era taxidermista. Els animals que dissecava i altre material d’història natural el venia en una botiga a Barcelona. Els seus clients eren bàsicament escoles i instituts, ja que en aquella època era habitual disposar d’una aula de ciències amb animals dissecats i material divers que ajudés els professors en la seva tasca d’ensenyament.

Per això, gran part de la Col·lecció Darder es pot considerar com material didàctic, i seria procedent d’aquella botiga on Darder tenia material a la venta i altre que guardava més com a reclam que per vendre’l, com les mòmies.

La Col·lecció Darder està formada per 1568 objectes. Vint-i-nou objectes més de la col·lecció, com a mínim, s’han perdut per diferents motius. Encara que el número no sigui molt elevat, en formen part els objectes més voluminosos del fons del Museu, com són els búfals, els lleons o els estruços.

Objectes de la col·lecció (número d'objectes):

Art (làmines i quadres)

Francesc Darder, encara  que no era pintor, va realitzar diversos quadres a l’oli on representava diferents espècies de peixos. D’aquests, dels quals en publicava imatges als seus llibres, se’n conserven una vintena al Museu.
També considerem com objectes artístics les 23 làmines educatives en paper impreses amb motious zoològics, píscícoles i botànics, moltes d’elles de procedència estrangera. Tot i que se n’han restaurat algunes, malauradament d’altres presenten un estat de conservació no massa bo, a l’haver estat molts anys cargolades.    

ANTROPOLOGIA

Aquesta part de la col·lecció és interessant pel fet que no es troben gaires col·lecions de les seves característiques al nostre país, i menys amb una part exposada. Està formada per noranta cranis humans autèntics, de procedències diverses, amb variacions ètniques, deformacions culturals i malalties òssies. Malauradament, la documentació sobre la seva procedència és escassa. Altres cranis autèntics estan preparats per a ser utiliitzats per estudiants, amb parts acolorides o amb els ossos separats. La resta de la col·lecció, a part de les tres mòmies (peruana, mexicana i egípcia), està formada per models en guix, bàsicament d’anatomia humana (models de musculatura) i de cranis. També hi ha un grup de models de frenologia. Formava part d’aquesta col·lecció, fins l’any 2000, un home boiximà dissecat que va ser motiu d’una llarga polèmica internacional.

Etnologia

Aquesta part de la col·lecció està formada bàsicament per eines de veterinària i taxidèrmia i material del que es va anomenar, quan es va obrir el Museu Darder l’any 1916, “indústries” de la pell, l’os, la seda i la banya. Es tracta d’elements que mostren els processos de fabricació de diferents materials, com ara botons, bosses o teixits, utilitzant material de procedència animal. També es consideren dins aquest grup instruments musicals, fets amb os o pell, i algunes armes, la majoria porcedents de països estrangers, encara que no es té molt clar si alguns d’aquests objectes pertanyen realment a la Col·lecció Darder.

Micologia (bolets de paper maché)

El grup de 32 bolets realitzats en paper maché, molts d’ells desmuntables, a part de tenir un clar objectiu educatiu, és   destacable pel fet que són de gran bellesa i representen molt bé diferents espècies.

Zoologia

La representació dels invertebrats és molt minsa, encara que són destacables alguns cnidaris i mol·luscs exòtics de mida considerable i espècies interessants. Dels vertebrats, tots ells dissecats, els ocells són els que tenen una major representació en la col·lecció, encara que són més vistosos pel públic el caimà (Alligator mississipiensis) o els lleons (Panthera leo), exemplars que de ben segur procedien del Parc Zoològic de Barcelona, del qual Darder en va ser el primer director.


Cal fer notar que alguns d’aquests animals pertanyen a espècies protegides, i que avui dia seria molt difícil poder aconseguir-ne per a un museu. El més destacable seria l’ai-ai (Daubentonia madagascariensis), un primat de l’illa de Madagascar molt escàs i d’aspecte peculiar.