La conca lacustre de l'Estany

El Travertí

El travertí, conegut com a pedra de Banyoles, és una roca sedimentària calcària, formada bàsicament per calcita, molt utilitzada en la construcció. El travertí és diu que és una pedra viva, que amb el temps creix per l’acumulació de carbonat càlcic- la calç de l’aigua-. De fet es forma quan el carbonat càlcic o la calç que porta l’aigua precipita sobre la superfície formant capes i augmentant el gruix de la roca. Hi ha certs factors que acceleren aquesta precipitació de la calç com els augments de temperatura, l’efecte de l’evaporació de l’aigua i la fotosíntesi que fan cianòfits, algues i altres vegetals superiors que viuen sobre les roques. Això també provoca que en el travertí sigui habitual la presència de fòssils, restes de plantes i animals, que queden atrapats entre capa i capa de calç precipitada en un procés molt lent.
 

La formació de travertins a la comarca del Pla de l’Estany es produeix per la precipitació del carbonat càlcic de les aigües sorgents del sistema càrstic, tant de l’estany com dels estanyols o surgències. La calç prové de la dissolució de la roca calcària pel pas continu de l’aigua subterrània. El travertí es forma en llocs on l’aigua conté molta calç, una aigua amb poc corrent i poca profunditat, on toca el sol i l’aigua s’escalfa, quan actuen una sèrie de processos químics i biològics que afavoreixen la precipitació de la calç. Aquest fenomen es produeix a l’interior de l’Estany de Banyoles, especialment visible al sud al voltant de la pesquera d’en Serra (entre el club de tennis Banyoles i el camp de futbol) i a la punta del Cap de Bou o pesquera de la Carpa d’or al Parc de la Draga. El travertí que es forma a les aigües de l’Estany pren formes arrodonides i globuloses, com una mena d’esculls coral·lins -estromatòlits-, i ofereix refugi a la fauna i la flora. També podem observar formacions de travertí en cascades o fonts, com als Saltants d’Espolla a Martís (Esponellà) o als recs de Banyoles.

El travertí també ha estat anomenat pedra de Banyoles i ha estat utilitzat des d’antic per a la construcció. Parts dels edificis del Barri Vell de Banyoles són de travertí. La qualitat del travertí depèn sobretot de com sigui de compacte. En general, però, el travertí és una pedra ferma i dòcil, utilitzable tant per a paviments com per a revestiments externs i interns, i fins i tot, en alguns casos, per fer escultures.

Al llarg dels 250.000 anys que es va originar l’estany de Banyoles, el sistema lacustre ha originat la formació d’uns dipòsits travertínics d’edat plioquaternària i quaternària que s’extenen a l’entorn de l’Estany, a gran part de la ciutat de Banyoles i arribant fins a Cornellà del Terri formant unes capes a fondària que poden arribar a gruixos de 85 metres. Trobem dipòsits de travertins a Usall, a Lió on formen una placa visible molt bonica de veure, als Tenyers, a les Estunes, on degut a esquerdes i trencaments del travertí formen unes boniques baumes i escletxes per on es pot circular, i a sota tota la ciutat de Banyoles on s’han explotat nombroses pedreres i d’on s’han extret grans quantitats de travertins com al camp de futbol vell.