Exposició Permanent

L'Espai Darder

A l’espai del soterrani s’exposa una magnífica col·lecció que ens permet entendre i recrear com era la visió que al s. XIX i principis del s. XX es tenia de les ciències naturals.

LA MIRADA DE LES CIÈNCIES NATURALS EN EL S.XIX I PRINCIPIS DEL S.XX

Des del s. XVII els científics europeus senten curiositat per la natura i creen les primeres col·leccions i museus de ciències naturals, plens d’objectes i animals exòtics. També s’interessen pel funcionament del cos humà i per la diversitat de l’espècie humana. A les vitrines objectes singulars, models en guix del fons anatòmic i peces del fons antropològic ens donen una visió de com s’entenien les ciències naturals ara  fa cent anys.

Magatzem visible

Es tracta d’una part dels magatzems del museu, amb funció real de magatzem i  d’accés restringit al personal tècnic, però visible al públic. Permet observar altres objectes i peces del fons Darder que no formen part de l’exposició permanent.

UN NATURALISTA APASSIONAT

Francesc Darder (Barcelona, 1851-1918) veterinari, taxidermista, i primer director del Parc Zoològic de Barcelona, va aplegar una important col·lecció d’animals dissecats i material d’història natural que exposava i venia a la seva botiga-museu de Barcelona, bàsicament destinada a centres educatius. Visitant assidu de Banyoles, el 1910 va promoure la Festa del Peix amb tota mena d’activitats populars. El 1916 va fundar el Museu Darder, en fer donació a la ciutat de la seva col·lecció particular.

LA TAXIDÈRMIA AL SERVEI DE LA CIENCIA

La conservació d’animals i plantes es pot fer seguint diverses tècniques, per estudiar-los  anys després de la seva mort. La taxidèrmia o naturalització dóna a l’animal una aparença semblant a la que tenia quan estava viu. Per aconseguir-ho el taxidermista tracta la pell i utilitza part de l’esquelet i hi afegeix diversos farciments i elements modelats.

EL LABORATORI TAXIDÈRMIC

Reconstrucció d’un laboratori de taxidèrmia. Animals dissecats, pells, materials, eines i mobles que recreen l’espai de treball d’un taxidermista de principis del s. XX.