Col·leccions

Els herbaris

Les col·leccions d’herbaris, amb 3083 exemplars, tot i que no són molt extenses, tenen interès bàsicament per la procedència local de la majoria d’ells i pel fet que alguns dels recol·lectors són botànics. En tots els casos, es tracta de donacions.

Els herbaris, si estan ben documentats (se saben dades com la data i el lloc de recol·lecció) són una bona font d’informació per conèixer quina vegetació hi ha en un determinat lloc en un moment concret, i permeten comparar l’evolució de la vegetació en  el temps.

Objectes de la col·lecció: