Centre de documentació

Tipus de fons documental i temàtica

El fons del centre de documentació és heterogeni i està format per documents en diferents suports: llibres, publicacions periòdiques, literatura grisa, articles, prospectes, fotografies, documentació electrònica,...

Amb el fons de què es disposa (documents, publicacions, imatges), es pot oferir documentació especialitzada bàsicament de la següent temàtica:

 • Museu Darder:
  • Objectes
  • Francesc Darder
  • Història del Museu
  • Cria d’animals
  • Antropologia física

 • Espais naturals del Pla de l’Estany:
  • Informació general
  • Treballs científics

 • Ciències naturals:
  • Informació general
  • Treballs científics, bàsicament de fauna
  • Guies de fauna i flora

 • Museologia:
  • Publicacions generals
  • Museus d’història natural
  • Conservació