Biodiversitat del Pla de l'Estany

El terme biodiversitat prové etimològicament de grec βιο-, vida, i del llatí diversĭtas, -ātis, diversitat. S'entén per biodiversitat o diversitat biològica la variabilitat d'organismes vius de qualsevol font, inclosos, entre altres coses, els ecosistemes terrestres i marins i altres ecosistemes aquàtics i els complexes ecològics dels que formen part; comprèn la diversitat dins de cada espècie, entre les espècies i dels ecosistemes. (Definició dels nivells de la biodiversitat segons la Convenció sobre la Diversitat Biològica - Río 1992).

 

El valor essencial de la biodiversitat rau en què és resultat d'un procés històric natural de gran antiguitat. Per aquesta única raó, la diversitat biològica té el dret de continuar la seva existència. L'home i la seva cultura, com a producte i part d'aquesta diversitat, ha de vetllar per a protegir-la i respectar-la. A més a més la biodiversitat és garantia de benestar i equilibri en la biosfera. Els elements diversos que constitueixen la biodiversitat conformen veritables unitats funcionals, que aporten i asseguren molts dels "serveis" bàsics per a la nostra supervivència.
 

Finalment des de la nostra condició humana, la diversitat també representa un benefici i una font de recursos que ha contribuït de moltes maneres al desenvolupament de la cultura humana, i representa una font potencial per a fer front a necessitats futures.

A nivell de diversitat biològica, l’Estany de Banyoles representa un espai natural d’elevat interès. Els ecosistemes aquàtics són un dels més diversos del món, on interaccionen multitud d’organismes d’ambients aquàtics i els típics dels ambients terrestres del seu entorn. Tot i que els sistemes càrstics no són molt productius- degut a la quantitat baixa de nutrients de les seves aigües netes i transparents- i no poden albergar una gran producció i per tant una gran quantitat d’individus, si que presenten una biodiversitat singular amb espècies típiques d’ambients salins (gran quantitat de sals carbonatades i sulfats a l’aigua de Banyoles) o d’ambients humits de distribució reduïda (la falguera thelypteris, les nàiades, etc.) i un enclavament a l’interior de Catalunya que actua com a punt calent –hotspot- d’elevada biodiversitat.

Amb les dades disponibles, i tot i que hi hauria molts grups animals i vegetals que s’han quedat fora podem adjuntar aquest resum dels grups animals i vegetals, amb un càlcul aproximat d’espècies i un catàleg de les espècies de l’Estany de Banyoles.

Font Pla especial Parc Natural de l’Estany de Banyoles, 2007. Consorci de l’Estany

Grup Número d'espècies
Fongs No comptabilitzats
Bacteris No comptabilitzats
Líquens i briofits No comptabilitzats
Plantes vasculars 600-700
Invertebrats aquàtics d’Espolla 113
Lepidopters >300
Altres invertebrats No comptabilitzats
Peixos >22
Amfibis 11
Rèptils 18
Ocells >200
Mamífers 36

Catàleg de Fauna de l’Estany de Banyoles (actualitzat a any gener de 2007)

Clas. Bivalvia

Ord. Unionoida

Fam. Unionidae
Unio elongatulus (Pfeiffer, 1825)
Unio elongatulus ssp. aleroni Nàiade allargada rossellonesa
Unio elongatulus ssp. penchinatianus Nàiade allargada de Banyoles
Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) Nàiade anodonta
Potomida (=Psilunio) littoralis (Lamarck, 1801)
Psilunio littoralis ssp. Subreniformis Nàiade rodona de Banyoles
Psilunio littoralis ssp. littoralis Nàiade rodona septentrional


Clas. Euentomata Berlese, 1909

Ord. Odonata

Fam. Calopterygidae
Calopteryx haemorrhoidalis ssp. haemorrhoidalis (V. d. Lind., 1825)
Calopteryx splendens (Harr., 1782) ssp. xanthostoma (Charp., 1825)

Fam. Lestidae
Lestes viridis ssp. viridis (V. d. Lind, 1825)

Fam. Platycnemididae
Platycnemis acutipennis (Sel. 1841)
Platycnemis latipes (Rambur 1842)

Fam. Coenagrionidae
Ceriagrion tenellum (Villiers, 1789)
Coenagrion lindeni (Selys, 1840)
Coenagrion puella (L., 1758)
Enallagma cyathigerum (Charp, 1840)
Ischnura elegans (V. d. Lind., 1820)
Ischnura graellsi (Rambur, 1842)

Fam. Aeshnidae
Aeschna cyanea (Müller, 1764)
Aeschna myxta (Latr., 1805)
Anaciaeschna isosceles (Müller, 1767)
Anax imperator (Leach, 1815)
Anax parthenope (Selys, 1839)
Boyeria irene (Fonsc., 1838)

 

Fam. Gomphidae
Gomphus simillimus (Selys, 1840)
Gomphus pulchellus (Selys, 1840)
Onychogomphus forcipatus (L., 1758)

Fam. Cordulegastridae
Cordulegaster boltonii 

Fam. Corduliidae
Oxygastra curtisi (Dale, 1834)

Fam. Macrodiplactidae
Selysiothemis nigra (V. d. Lind., 1825)

Fam. Libellulidae
Libellula depressa (L., 1758)
Libellula fulva (Müller, 1764)
Libellula quadrimaculata (L., 1758)
Orthetrum brunneum (Fonsc., 1837)
Orthetrum caerulescens (Fabr., 1798)
Orthetrum cancellatum (L., 1758)
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Sympetrum fonscolombei (Selys, 1841)
Sympetrum striolatum
Trithemis annulata (Beauv., 1805)

Ord. Lepidoptera

Fam. Arctiidae
Apaidia mesogona (Godart, 1824)
Arctia caja (Linnaeus, 1758)
Arctia villica
Cymbalophora pudica (Esper, 1784)
Diacrisia lutea
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
Diaphora mendica (Clerck, 1759)
Eilema caniola subsp. caniola (Höbner, 1808)
Eilema deplana (Esper, 1787)
Eilema griseola (Höbner, 1803)
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)
Eilema uniola (Rambur, 1866)
Euprepia striata
Miltochrista miniata (Forster, 1771)
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)
Spilosoma luteum (Hufnagel, 1766)
Epicallia villica subsp. villica (Linnaeus, 1758)

Fam. Attacidae
Graellsia isabelae
Saturnia pyri

Fam. Castniidae
Paysandisia archon

Fam. Cossidae
Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)

Fam. Drepanidae
Cilix glaucata (Scopoli, 1763)
Watsonalla uncinula (Borkhausen, 1790)

Fam. Ethmiidae
Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775)

Fam. Geometridae
Abraxas pantaria
Anticlea badiata (Denis & Schiffermöller, 1775)
Apocheima pilosaria (Denis & Schiffermöller, 1775)
Aspitates gilvarius (Denis & Schiffermöller, 1775)
Boarmia rhomboidaria
Biston stratarius subsp. f. terrarius
Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)
Campaea honoraria (Denis & Schiffermöller, 1775)
Campaea margaritata (Linnaeus, 1767)
Camptogramma bilineatum subsp. bilineatum (Linnaeus, 1758)
Chlorissa cloraria (Höbner, 1813)
Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)
Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
Coenocalpe millierata (Staudinger, 1901)
Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)
Cyclophora puppillaria (Höbner, 1799)
Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermöller, 1775)
Ematurga atomaria
Epirrhoe alternata (Möller, 1764)
Eupithecia abbreviata (Stephens, 1831)
Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermöller, 1775)
Eupithecia dodoneata (GuenÚe, 1857)
Eupithecia haworthiata (Doubleday, 1856)
Eupithecia massiliata (Millière, 1865)
Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)
Horisme tersata (Denis & Schiffermöller, 1775)
Horisme vitalbata (Denis & Schiffermöller, 1775)
Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)
Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
Idaea degeneraria (Höbner, 1799)
Idaea eugeniata (Millière, 1879)
Idaea moniliata (Denis & Schiffermöller, 1775)
Idaea ostrinaria (Höbner, 1813)
Idaea subsericeata (Haworth, 1809)
Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)
Lycia hirtaria (Clerck, 1759)
Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758)
Menophora abruptaria subsp. abruptaria (Thunberg, 1792)
Opisthograptis luteolata subsp. luteolata (Linnaeus, 1758)
Pachycnemia hippocastanaria (Höbner, 1799)
Peribatodes manuelarius subsp. manuelarius (Herrich-Schõffer, 1853)
Peribatodes rhomboidarius subsp. rhomboidarius (Denis & Schiffermöller, 1775)
Perizoma bifaciatum subsp. bifaciatum (Haworth, 1809)
Petrophora narbonea (Linnaeus, 1767)
Pseudoterpna coronillaria (Höbner, 1817)
Rhinoprora rectangulata (Linnaeus, 1758)
Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)
Scopula emutaria (Höbner, 1809)
Scopula ornata (Scopoli, 1763)
Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)
Selenia dentaria (Fabricius, 1775)
Semiothisa (Semiothisa) alternata (Denis & Schiffermöller, 1775)
Semiothisa (Semiothisa) clathrata (Linnaeus, 1758)
Stegania trimaculata (Villers, 1789)
Synopsia sociaria (Höbner, 1799)
Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)
Fam. Hepialidae
Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)
Carcharodus alceae
Erynnis tages
Ochlodes venatus
Pyrgus fritillum
Pyrgus malvoides
Fam. Lasiocampidae
Gastropacha quercifolia

Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758)
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)
Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)
Pachypasa limosa (Serres, 1827)
Fam. Lycaenidae
Aricia cramera
Callophris rubi
Celastrina argiolus
Cupido sebrus
Everes alcetas
(Hoffmansegg, 1804)
Cupido (Everes) argiades (Pallas, 1771)
Glaucopsyche alexis
Lampides boeticus
Leptotes pirithous
(=Syntarucus telicanus)
Lycaena phlaeas
Lysandra bellargus
Lysandra hispana
Plebejus argus
Plebicula escheri
Polyomnatus icarus
Strymonidia ilicis

Fam. Lymantridae
Elkneria pudibunda (Linnaeus, 1758)
Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
Orgya antiqua (Linnaeus, 1758)

Fam. Noctuidae
Acontia lucida (Hufnagel, 1766)
Acontia luctuosa
Acronicta
(Subacronicta) megacephala (Denis & Schiffermöller, 1775)
Acronicta (Triaena) psi (Linnaeus, 1758)
Acronicta (Viminia) rumicis (Linnaeus, 1758)
Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758)
Agrochola (Leptologia) lota (Clerck, 1759)
Agrochola (Agrochola) lychnidis (Denis & Schiffermöller, 1775)
Agrotis (Agrotis) exclamationis (Linnaeus, 1758)
Agrotis (Agrotis) ipsilon (Hufnagel, 1766)
Agrotis (Agrotis) segetum (Denis & Schiffermöller, 1775)
Apamea (Abromias) monoglypha (Hufnagel, 1766)
Aporophyla (Phylapora) nigra (Haworth, 1809)
Archanara dissoluta (Treitschke, 1825)
Archanara geminipuncta (Haworth, 1809)
Archanara sparganii (Esper, 1790)
Atethmia centrago (Haworth, 1809)
Athetis (Proxenus) hospes (Freyer, 1831)
Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
Axylia putris (Linnaeus, 1761)
Caradrina (Paradrina) clavipalpis (Scopoli, 1763)
Caradrina (Caradrina) morpheus (Hufnagel, 1766)
Catephia alchymista (Denis & Schiffermöller, 1775)
Catocala (Catocala) conjuncta (Esper, 1787)
Catocala (Catocala) elocata (Esper, 1787)
Catocala (Catocala) nupta (Linnaeus, 1767)
Catocala (Catocala) nymphagoga (Esper, 1787)
Catocala (Catocala) electa (Vieweg, 1790)
Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789)
Clocasia coryli
Colobochyla salicalis
(Denis & Schiffermöller, 1775)
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)
Craniophora ligustri (Denis & Schiffermöller, 1775)
Cryphia (Cryphia) algae (Fabricius, 1775)
Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)
Dysgonia algira (Linnaeus, 1767)
Earias clorana (Linnaeus, 1761)
Elaphria venustula (Höbner, 1790)
Emmelia trabealis (Scopoli, 1763)
Eublemma ostrina (Höbner, 1808)
Eublemma parva (Höbner, 1808)
Euclydia glyphica
Euplexia lucipara
(Linnaeus, 1758)
Grammodes bifasciata (Petagna, 1787)
Heliothis (Helicoperva) armigera (Höbner, 1808)
Heliothis dipsacea
Herminia
(Herminia) tarsicrinalis (Knoch, 1782)
Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermöller, 1775)
Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermöller, 1775)
Hypena (Hypena) obsitalis (Höbner, 1813)
Hypena (Hypena) rostralis (Linnaeus, 1758)
Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermöller, 1775)
Lacanobia (Diataraxia) oleracea (Linnaeus, 1758)
Leucania unipuncta
Luperina testacea
(Denis & Schiffermöller, 1775)
Lygephila craccae (Denis & Schiffermöller, 1775)
Macdounoughia confusa
Macrochilo cribrumalis
(Höbner, 1793)
Mormo maura
Mythimna
(Aletia) albipuncta (Denis & Schiffermöller, 1775)
Mythimna (Aletia) ferrago (Fabricius, 1787)
Mythimna (Leucania) obsoleta (Höbner, 1803)
Mythimna (Anapoma) riparia (Boisduval, 1829)
Mythimna (Aletia) straminea (Treitschke, 1825)
Mythimna (Pseudaletia) unipuncta (Haworth, 1809)
Mythimna (Aletia) vitellina (Höbner, 1808)
Noctua comes (Höbner, 1813)
Noctua fimbriata (Schreber, 1759)
Noctua interjecta (Höbner, 1803)
Noctua janthe (Borkhausen, 1792)
Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
Noctua tirrenica (Biebinger et al, 1983)
Nola chlamitulalis (Höbner, 1813)
Nycteola asiatica (Krulikowsky, 1904)
Nycteola revayana (Scopoli, 1772)
Ochropleura plecta subsp. plecta (Linnaeus, 1761)
Odice jucunda (Höbner, 1813)
Oligia latruncula (Denis & Schiffermöller, 1775)
Oligia versicolor (Borkhausen, 1792)
Orthosia (Monima) cerasi (Fabricius, 1775)
Parascotia nisseni (Turati, 1905)
Pechipogo plumigeralis (Höbner, 1825)
Peridoma saucia
Petilampa pygmina
(Haworth, 1809)
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
Phytometra viridaria (Clerck, 1759)
Polyphaenis viridis subsp. viridis (Villers, 1789)
Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766)
Raphia hybris (Höbner, 1813)
Rhizedra lutosa (Höbner, 1803)
Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)
Sesamia nonagrioides (Lefebvre, 1827)
Spodoptera exigua (Höbner, 1808)
Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)
Trigonophora flammea subsp. flammea (Esper, 1785)
Tyta luctuosa (Denis & Schiffermöller, 1775)
Xestia (Xestia) agathina (Duponchel, 1827)
Xestia (Megasema) c-nigrum (Linnaeus, 1758)
Xestia (Xestia) xanthographa (Denis & Schiffermöller, 1775)
Xylocampa areola
Earias insulan

Fam. Notodontidae
Clostera curtula (Linnaeus, 1758)
Furcula bifida subsp. bifida (Brahm, 1787)
Gluphisia crenata
Gluphisia rurea
(Fabricius, 1787)
Harpya milhauseri (Fabricius, 1775)
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)
Peridea anceps (Goeze, 1781)
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)
Pheosia tremula (Clerck, 1759)
Pterostoma palpina (Clerck, 1759)
Rhegmatophila alpina (Bellier, 1881)
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)

Fam. Nymphalidae
Apatura ilia subsp. ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Apatura ilia subsp. barcina Verity, 1927
Argynnis paphia
Boloria (Clossiana) dia (Linnaeus, 1767)
Charaxes jasius subsp. jasius (Linnaeus, 1767)
Euphidria aurinia
Inachis io
Issoria lathonia
Limenitis camilla
subsp. camilla (Linnaeus, 1764)
Limenitis reducta
Melitaea didyma
Mellicta deione
Mellicta parthenoides
Nymphalis antiopa
Poligonia c-album
Vanessa atalanta
Vanessa cardui

Fam. Oecophoridae
Dafa formosella

Fam. Papilionidae
Iphiclides feisthamelii
Papilio machaon

Fam. Pieridae
Anthocaris cardamines
Anthocaris euphenoides
Colias australis
Colias crocea
Gonepteryx cleopatra
Gonepteryx rhamni
Leptidea sinapis
Pieris brassicae

Pieris napi
Pieris rapae
Pontia daplidice

Fam. Pyralidae
Actenia brunnealis (Treitschke, 1829)
Agriphila selasella (Höbner, 1813)
Ancylolomia (Ancylolomia) palpella (Denis & Schiffermöller, 1775)
Aporodes floralis subsp. floralis (Höbner, 1809)
Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761)
Dioryctria mendacella (Staudinger, 1859)
Ematheudes punctella (Treitschke, 1833)
Endotricha flammealis (Denis & Schiffermöller, 1775)
Hellula undalis (Fabricius, 1775)
Homoeosoma (Homoeosoma) sinuellum (Fabricius, 1794)
Hydriris ornatalis (Treitschke, 1833)
Mecyna asinalis (Höbner, 1819)
Myelois (Myelois) circumvoluta (Geoffroy, 1785)
Oncocera (Oncocera) semirubella subsp. semirubella (Scopoli, 1763)
Ostrinia nubilalis subsp. nubilalis (Höbner, 1796)
Pempelia palumbella subsp. palumbella (Denis & Schiffermöller, 1775)
Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)
Pyralis regalis (Denis & Schiffermöller, 1775)
Pyrausta (Pyrausta) despicata (Scopoli, 1763)
Schoenobius gigantella (Denis & Schiffermöller, 1775)
Sciota rhenella (Zincken, 1818)
Sitochroa palealis (Denis & Schiffermöller, 1775)
Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)
Udea ferrugalis (Höbner, 1796)
Uresiphita limbalis (Denis & Schiffermöller, 1775)

Fam. Satyridae
Brintessia circe
Coenonimpha arcania
Coenonimpha pamphilus
Hipparchia fagi
Hipparchia statilinus
Lasiommata megera
Maniola jurtina
Melanargia lachesis
Pararge aegeria
Pyronia tithonus

Fam. Sphingidae
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
Herse convolvuli
Laothoe populi
(Linnaeus, 1758)
Macroglossum stellatarum
Proserpinus proserpina
(Pallas, 1772)
Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758)
Sphinx ligustri (Linnaeus, 1758)

Fam. Thaumatopoeidae
Thaumetopaea (Thaumatocam) pityocampa (Denis & Schiffermöller, 1775)

Fam. Tineidae
Tinea pellionella

Fam. Tortricidae
Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)
Cacoecinomorpha pronubana
Notocelia uddmanniana
(Linnaeus, 1758)

Fam. Zygaenidae
Zygaena bilaris
Zygaena fausta
Zygaena filipendulae
Zygaena hippocrepidis
Zygaena lavandulae
Zygaena loti
Zygaena occitanica

Zygaena sarpedon
Zygaena trifolii


Clas. Osteichthyes

Ord. Anguilliformes

Fam. Angullidae
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) Anguila

Ord. Salmoniformes

Fam. Esocidae
Esox lucius (Linnaeus, 1758) Luci

Ord. Cypriniformes

Fam. Cyprinidae
Barbus graellsi (Steindachner, 1866) Barb comú
Barbus meridionalis (Risso, 1927) Barb de muntanya
Carassius auratus (Linnaeus, 1758) Carpí
Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) Carpa
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) Madrilla
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) Gardí
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758) Bagra
Tinca tinca (Linnaeus, 1758) Tenca

Fam. Cobitidae
Cobitis paludica Llopet de riu

Ord. Cyprinodontiformes

Fam. Poeciilidae
Gambusia holbrooki (Agassiz, 1859) Gambussia

Ord. Gasterosteiformes

Fam. Gasterosteidae
Gasterosteus gymnurus (Cuvier, 1829) Espinós

Ord. Perciformes

Fam. Blenniidae
Salaria fluviatilis (Asso, 1801) Bavosa de riu

Fam. Centrarchidae
Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) Peix sol
Micropterus salmoides (Lacépède, 1802) Perca americana

Fam. Percidae
Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) Perca
Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) Sandra 


Clas. Amphibia Linnaeus, 1758

Ord. Caudata Scopoli, 1777

Fam. Salamandridae Goldfuss, 1820
Euproctus asper (Dugès, 1852) Tritó pirinenc
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) Salamandra
Triturus marmoratus (Latreille, 1800) Tritó marbrat
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) Tritó verd

Ord. Anura Rafinesque, 1815

Fam. Discoglossidae Günther, 1859 (1845)
Alytes (Alytes) obstetricans (Laurenti, 1768) Tòtil
Discoglossus pictus (Otth, 1837) Gripau pintat

Fam. Pelobatidae Bonaparte, 1850
Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) Gripau d'esperons

Fam. Pelodytidae Bonaparte, 1850
Pelodytes punctatus (Daudin, 1802) Gripauet

Fam. Bufonidae Gray, 1825
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Gripau comú
Bufo calamita (Laurenti, 1768) Gripau corredor

Fam. Hylidae (Rafinesque, 1815)
Hyla meridionalis (Boettger, 1874) Reineta

Fam. Ranidae (Rafinesque, 1814)
Rana (Pelophylax) perezi (Seoane, 1885) Granota verda


Clas. Reptilia

Ord. Chelonii Latreille, 1800

Fam. Emydidae Rafinesque, 1815
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) Tortuga d’estany
Trachemys scripta elegans (Wied-Neuwied, 1839) Tortuga d’orelles vermelles

Fam. Bataguridae Gray, 1869
Mauremys leprosa (Schweigger, 1812) Tortuga de rierol

Fam. Testudinidae Batsch, 1788
Testudo hermanni (Gmelin, 1789)  Tortuga mediterania

Ord. Squamata Oppel, 1811

Fam. Gekkonidae Oppel, 1811
Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) Dragó comú

Fam. Scincidae Oppel, 1811
Chalcides striatus (Cuvier, 1829) Ludrió llistat

Fam. Lacertidae (Oppel, 1811)
Timon (=Lacerta) lepidus (Daudin, 1802) Llagardaix comú
Lacerta bilineata (Daudin, 1802) Lluert
Podarcis hispanica (Steindachner, 1870) Sargantana ibèrica
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Sargantana de paret
Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758) Sargantaner gros

Fam. Anguidae (Oppel, 1811)
Anguis fragilis (Linnaeus, 1758) Vidriol

Fam. Colubridae (Oppel, 1811)
Coronella girondica (Daudin, 1803) Serp bordelesa
Zamenis (Elaphe) longissimus (Laurenti, 1768) Serp d’Esculapi
Rhinechis (Elaphe) scalaris (Schinz, 1822) Serp blanca
Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804) Serp verda
Natrix maura (Linnaeus, 1758) Colobra escurçonera
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) Serp d’aigua
Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Escurçó pirinenc


Clas. Aves

Ord. Anseriformes

Fam. Anatidae
Cygnus olor Cigne mut
Anser anser Oca vulgar
Tadorna ferruginea Ànec canyella
Tadorna tadorna Ànec blanc
Aix galericulata Ànec mandarí
Anas penelope Ànec xiulador
Anas strepera Ànec griset
Anas crecca Xarxet comú
Anas platyrhynchos Ànec collverd
Anas acuta Ànec cuallarg
Anas querquedula Xarrasclet
Anas clypeata Ànec cullerot
Netta rufina Xibec
Aythya ferina Morell de cap roig
Aythya fuligula Morell de plomall
Melanitta nigra nigra Ànec negre
Melanitta fusca fusca Ànec fosc

Ord. Galliformes

Fam. Phasianidae
Alectoris rufa Perdiu roja
Coturnix coturnix Guatlla
Phasianus colchicus Faisà

Ord. Gaviiformes

Fam. Gaviidae
Gavia immer Calàbria grossa

Ord. Podicipitiformes 

Fam. Podicipitidae
Tachybaptus ruficollis Cabusset
Podiceps cristatus Cabussó emplomallat
Podiceps grisegena Cabussó gris
Podiceps nigricollis Cabussó collnegre

Ord. Pelecaniformes 

Fam. Phalacrocoraciidae
Phalacrocorax carbo sinensis Corb marí gros

Ord. Ciconiiformes 

Fam. Ardeidae
Botaurus stellaris Bitó comú
Ixobrychus minutus Martinet menut
Nycticorax nycticorax Martinet de nit
Ardeola ralloides Martinet ros
Bubulcus ibis Esplugabous
Egretta garzetta Martinet blanc
Casmerodius albus Agró blanc
Ardea cinerea Bernat pescaire
Ardea purpurea Agró roig

Fam. Ciconiidae
Ciconia nigra Cigonya negra
Ciconia ciconia Cigonya blanca

Fam. Phoenicopteridae
Phoenicopterus roseus Flamenc

Ord. Falconiformes

Fam. Accipitridae
Pernis apivorus Aligot vesper
Milvus migrans Milà negre
Milvus milvus Milà reial
Circaetus gallicus Àguila marcenca
Circus aeruginosus Arpella vulgar
Circus cyaneus Arpella pàl·lida
Circus pygargus Esparver cendrós
Accipiter gentilis Astor
Accipiter nisus Esparver vulgar
Buteo buteo Aligot comú
Hieraaetus pennatus Àguila calçada
Hieraaetus fasciatus Àguila cuabarrada

Fam. Pandionidae
Pandion haliaetus Àguila pescadora

Fam. Falconidae
Falco tinnunculus Xoriguer comú
Falco vespertinus Falcó cama-roig
Falco columbarius Esmerla
Falco subbuteo Falcó mostatxut
Falco peregrinus Falcó pelegrí

Ord. Gruiformes 

Fam. Gruidae
Grus grus Grua

Fam. Rallidae
Rallus aquaticus Rascló
Porzana porzana Polla pintada
Porzana parva Rascletó
Porzana pusilla Rasclet
Gallinula chloropus Polla d’aigua
Fulica atra Fotja vulgar

Ord. Charadriiformes 

Fam. Burhinidae
Burhinus oedicnemus Torlit

Fam. Charadriidae
Charadrius dubius Corriol petit
Charadrius hiaticula Corriol gros
Pluvialis apricaria Daurada grossa
Vanellus vanellus Fredeluga

Fam. Recurvirostridae
Himantopus himantopus Cames llargues
Recurvirostra avosetta Bec d’alena

Fam. Scolopacidae
Philomachus pugnax Batallaire
Lymnocryptes minimus Becadell sord
Gallinago gallinago Becadell comú
Scolopax rusticola Becada
Limosa limosa Tètol cuanegre
Numenius arquata Becut
Tringa erythropus Gamba roja pintada
Tringa totanus Gamba roja vulgar
Tringa nebularia Gamba verda
Tringa ochropus Xivita
Tringa glareola Valona
Actitis hypoleucos Xivitona A

Fam. Laridae
Larus minutus Gavina menuda
Larus ridibundus Gavina vulgar
Larus fuscus Gavià fosc
Larus michahellis Gavià argentat

Fam. Sternidae
Chlidonias hybrida Fumarell carablanc
Chlidonias niger Fumarell negre

Ord. Columbiformes

Fam. Columbidae
Columba palumbus Tudó
Streptopelia decaocto Tórtora turca
Streptopelia turtur Tórtora
Columba livia Colom roquer
Columba oenas Xixella

Ord. Cuculiformes 

Fam. Cuculidae
Cuculus canorus Cucut

Ord. Strigiformes

Fam. Caprimulgidae
Caprimulgus europaeus Enganyapastors
Caprimulgus ruficollis Siboc

Fam. Strigidae
Otus scops Xot
Athene noctua Mussol comú
Strix aluco Gamarús
Asio otus Mussol banyut

Fam. Tytonidae
Tyto alba Òliba

Ord. Apodiformes 

Fam. Apodidae
Apus melba Ballester
Apus apus Falciot negre

Ord. Coraciiformes 

Fam. Alcedinidae
Alcedo atthis Blauet

Fam. Coraciidae
Coracias garrulus Gaig blau

Fam. Meropidae
Merops apiaster Abellerol

Ord. Upupiformes

Fam. Upupidae
Upupa epops Puput

Ord. Picimorphes 

Fam. Picidae
Jynx torquilla Colltort
Picus viridis Picot verd
Dendrocopos major Picot garser gros
Dendrocopos minor Picot garser petit

Ord. Passeriformes

Fam. Alaudidae
Galerida cristata Cogullada vulgar
Lullula arborea Cotoliu
Alauda arvensis Alosa vulgar

Fam. Hirundinidae
Riparia riparia Oreneta de ribera
Ptyonoprogne rupestris Roquerol
Hirundo rustica Oreneta vulgar
Hirundo daurica Oreneta cua-rogenca
Delichon urbicum Oreneta cuablanca

Fam. Motacillidae
Anthus pratensis Titella
Anthus spinoletta Grasset de muntanya
Motacilla flava Cuereta groga
Motacilla cinerea Cuereta torrentera
Motacilla alba Cuereta blanca vulgar

Fam. Cinclidae
Cinclus cinclus Merla d’aigua

Fam. Troglodytidae
Troglodytes troglodytes Cargolet

Fam. Prunellidae
Prunella modularis Pardal de bardissa
Prunella collaris Cercavores

Fam. Turdidaea
Erithacus rubecula Pit-roig
Luscinia megarhynchos Rossinyol
Luscinia svecica Cotxa blava
Phoenicurus ochruros Cotxa fumada
Phoenicurus phoenicurus Cotxa cua-roja
Saxicola rubetra Bitxac rogenc
Saxicola torquatus Bitxac comú siberià
Oenanthe oenanthe Còlit gris
Oenanthe hispanica Còlit ros
Turdus merula Merla
Turdus pilaris Griva cerdana
Turdus philomelos Tord comú
Turdus iliacus Tord ala-roig
Turdus viscivorus Griva

Fam. Sylviidae
Cettia cetti Rossinyol bord
Cisticola juncidis Trist
Locustella naevia Boscaler pintat gros
Acrocephalus schoenobaenus Boscarla dels joncs
Acrocephalus scirpaceus Boscarla de canyar
Acrocephalus arundinaceus Balquer
Hippolais polyglotta Bosqueta vulgar
Sylvia atricapilla Tallarol de casquet
Sylvia borin Tallarol gros
Sylvia communis Tallareta vulgar
Sylvia conspicillata Tallarol trencamates
Sylvia undata Tallareta cuallarga
Sylvia cantillans Tallarol de garriga
Sylvia melanocephala Tallarol capnegre
Phylloscopus bonelli Mosquiter pàl·lid
Phylloscopus sibilatrix Mosquiter xiulaire
Phylloscopus collybita Mosquiter comú siberià
Phylloscopus trochilus Mosquiter de passa
Regulus ignicapilla Bruel

Fam. Muscicapidae
Muscicapa striata Papamosques gris
Ficedula hypoleuca Mastegatatxes

Fam. Timalidae
Panurus biarmicus Mallerenga de bigotis

Fam. Aegithalidae
Aegithalos caudatus Mallerenga cuallarga

Fam. Paridae
Parus palustris Mallerenga d’aigua
Parus cristatus Mallerenga emplomallada
Parus ater Mallerenga petita
Parus caeruleus Mallerenga blava
Parus major major Mallerenga carbonera

Fam. Sittidae
Sitta europaea Pica-soques blau

Fam. Certhiidae
Certhia brachydactyla Raspinell comú

Fam. Remizidae
Remiz pendulinus Teixidor

Fam. Oriolidae
Oriolus oriolus Oriol

Fam. Laniidae
Lanius collurio Escorxador
Lanius meridionalis Botxí meridional
Lanius senator Capsigrany

Fam. Corvidae
Garrulus glandarius Gaig
Pica pica Garsa
Corvus monedula Gralla
Corvus corone corone Cornella negra
Corvus corax Corb

Fam. Sturnidae
Sturnus vulgaris Estornell vulgar
Sturnus unicolor Estornell negre

Fam. Passeridae
Passer domesticus Pardal comú
Passer montanus Pardal xarrec
Petronia petronia Pardal roquer

Fam. Fringuillidae
Fringilla coelebs Pinsà comú
Fringilla montifringilla Pinsà mec
Serinus serinus Gafarró
Carduelis chloris Verdum
Carduelis carduelis Cadernera
Carduelis spinus Lluer
Carduelis cannabina Passerell comú
Loxia curvirostra Trencapinyes
Pyrrhula pyrrhula Pinsà borroner
Coccothraustes coccothraustes Durbec

Fam. Emberizidae
Emberiza citrinella Verderola
Emberiza cirlus Gratapalles
Emberiza cia Sit negre
Emberiza schoeniclus Repicatalons
Emberiza calandra Cruixidell


Clas. Mammalia Linnaeus, 1758

Ord. Insectivora Bowdich, 1821

Fam. Erinaceidae Fischer von Waldheim, 1817
Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758) Eriçó comú

Fam. Soricidae Fischer von Waldheim, 1817
Crocidura russula (Hermann, 1780) Mussaranya vulgar
Suncus etruscus (Savi, 1822) Musaranya nana

Fam. Talpidae Fischer von Waldheim, 1817
Talpa europaea (Linnaeus), 1758 Talp o taup

Ord. Chiroptera Blumenbach, 1779

Fam. Rhinolophidae Gray, 1825
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) Rata-penada grossa de ferradura
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) Rata-penada petita de erradura

Fam. Vespertilionidae Gray, 1821
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Rata-penada vulgar
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) Rata-penada nòctula
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Rat-penat dels graners
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) Rata-penada orelluda

Fam. Miniopteridae Dobson, 1875
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) Rata-penada cavernícola

Ord. Carnivora Bowdich, 1821

Fam. Canidae Fischer von Waldheim, 1817
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Guineu

Fam. Mustelidae Fischer von Waldheim, 1817
Mustela vison (Schreber, 1777) Visó americà
Mustela putorius (Linnaeus, 1758) Turó
Mustela nivalis (Linnaeus, 1766) Mustela
Martes foina (Erxleben, 1777) Gorjablanc o Fagina
Meles meles (Linnaeus, 1758) Teixó
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Llúdriga

Fam. Viverridae (Gray,1821)
Genetta genetta (Linnaeus, 1758) Geneta

Fam. Felidae Fischer von Waldheim, 1817 
Felis silvestris (Schreber, 1775) Gat salvatge

Ord. Artiodactyla Owen, 1848

Fam. Suidae Gray, 1821
Sus scrofa (Linnaeus, 1758) Porc senglar

Fam. Capreolidae Brookes, 1828
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) Cabirol

Ord. Rodentia Griffith, 1827

Fam. Sciuridae Hemprich, 1820
Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) Esquirol

Fam. Muridae (Illiger, 1815)
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) Talpó roig
Arvicola sapidus (Miller, 1908) Rata d'aigua o Rat-buf
Microtus duodecimcostatus (de Sélys-Longchamps, 1839) Talpó comú
Microtus agrestis (Linnaeus, 1761) Talpó muntanyenc
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) Ratolí de bosc
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) Rata negra
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) Rata comuna
Mus domesticus (=M. Musculus)  (Rutty, 1772)  Ratolí domèstic
Mus spretus (Lataste, 1883)  Ratolí mediterràni

Fam. Gliridae (Thomas, 1897)
Glis glis (Linnaeus, 1766) Liró
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) Rata cellarda

Ord. Lagomorpha Brandt, 1855

Fam. Leporidae (Fischer von Waldheim, 1817)
Lepus europaeus (Pallas, 1778) Llebre europea
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) Conill