Conservació

Als museus cal mantenir els objectes en unes condicions adequades per tal que no es degradin amb el temps. Al cas del Museu Darder s’ha de tenir especial cura ja que la majoria d’objectes tenen una base orgànica i pateixen molt les condicions extremes de llum i humitat. S’han de realitzar tasques de conservació preventiva i control periòdic per evitar infeccions per insectes i fongs, bàsicament.
 

Problemes més importants al Museu Darder:

  • Excés d’humitat. Provoca l’aparició de fongs. A l’edifici antic del Museu hi havia problemes d’aquest tipus degut a la manca de fonaments i als degoters del teulat.
  • Llum. Descoloreix  objectes com les papallones o el pèl dels mamífers dissecats.
  • Plagues d’insectes. Hi ha algunes arnes, o escarabats que s’alimenten de matèria orgànica. Alguns poden acabar amb objectes o col·leccions senceres.
  • Rates i ratolins. Per sort, només vam patir aquest problema mentre teníem els magatzems de forma temporal al Museu Arqueològic Comarcal, un edifici antic on van entrar uns ratolins que van rosegar tres animals dissecats. 


Mètodes de control:

  • Aïllaments. Els magatzems del Museu estan en unes condicions força estables al soterrani.
  • Embalatges adequats. Utilització de capses i altres embalatges que siguin de materials químicament estables, específics per a conservació.
  • Trampes per insectes. Serveixen per detectar la presència de determinats insectes, encara que no per eliminar-los.
  • Termohigrògrafs. Aparells que es troben en diversos punts de l’edifici i que, de forma automàtica, prenen dades de la humitat relativa i la temperatura. Cal descarregar les dades periòdicament i tractar-les amb un ordinador.Control periòdic de les col·leccions. Preferiblement a la primavera per a detectar possibles plagues d’insectes. Cal parar especial atenció a les capses d’insectes i els herbaris. També cal fer controls després d’una situació de perill, com un augment sobtat d’humitat.
  • Ubicació de les noves col·leccions en una Sala de Quarentena un temps abans d’incorporar-les al fons, per tal de detectar possibles problemes que puguin portar, com ara infecions per insectes.

A part de a les col·leccions, els mateixos problemes poden afectar a la documentació i a les fotografies, que també necessiten condicions estables i mètodes de conservació que evitin que es malmetin.

Sabies que?

El 1992, el mes d’agost visitaven el Museu Darder unes 300 persones diàries, degut a la polèmica del boiximà dissecat, i això va provocar l’augment de la humitat i que apareguessin floridures en diverses peces del Museu. La respiració i transpiració de les persones, afegides a la calor estiuenca van ser els causants de l’aparició d’aquests fongs.