La tasca principal d’un Centre de documentació seria la compilació i gestió dels documents materials que són tractats i utilitzats en funció d’una determinada necessitat. Avui dia, la tendència als museus és que aquests centres es transformin en Centres d’Informació, que acumulen, gestionen i difonen la informació.
 

El Museu Darder es va crear el 1916. Tot i la manca d’una gestió continuada i acurada, durant tots aquests anys s’ha anat incorporant una bona quantitat de documentació, sigui generada pel museu o adquirida segons els criteris dels diferents responsables que ha tingut. Des de 1990, aquesta documentació s’ha analitzat, organitzat, informatitzat i conservat. Al mateix temps, se n’ha anat d’adquirint de nova.
 

El Centre de Documentació-Biblioteca del Museu Darder és un espai on es gestiona informació generada pel Museu o de procedència externa, per tal de posar-la a l’abast d’aquelles persones que necessitin  documentació especialitzada que no es pot trobar en altres mitjans.
 

En són destinataris aquelles persones o col•lectius que desitgin informació sobre qualsevol aspecte relacionat amb l’àmbit del Museu Darder (investigadors, estudiants, públic en general).