POLÍTICA D'ADQUISICIONS

Les incorporacions de nou material al Museu, sigui d’objectes, de publicacions, de documents, d’imatges,... ha de seguir necessàriament una normativa, ja que no es pot recollir absolutament tot.
 

Aspectes generals a tenir en compte abans d’acceptar un nou ingrés:

 • Condicions de conservació de les peces: es disposa de prou espai? requereix la peça un sistema o condicions de conservació especials? Farà falta un control constant de l’estat de conservació?
 • Capacitat de documentació del museu: hi ha prou personal disponible que pugui fer-se càrrec de la documentació del nou ingrés? (registre, realització de la fitxa, realització de fotografies, informatització de totes les dades generades, incloent escanejat d’imatges).
 • Necessitats de preservació i preparació de la peça: és necessari tractar la peça d’alguna manera? li cal restauració o desinsectació? costarà diners preparar-la per ser exposada o conservada? caldrà comprar material on guardar-la? (capses de conservació, lleixes,...).
 • Cal valorar la possibilitat de dedicar recursos econòmics i humans a l’ingrés, i si realment el valor de la incorporació és més gran que el cost que significarà aquesta.
   

Condicionants per a l’adquisició:

 • Veure l’interès real de la peça a criteri del museu. Té sentit que aquell objecte entri a formar part de les col·leccions? Omple un buit de les col·leccions? Se’n tenen d’altres de la mateixa espècie o tipus? Tindrà una utilitat?
 • Estat de conservació. Acceptar-la significa haver d’utilitzar diners per restaurar-la?
 • Dipòsits. S’han de valorar les condicions del dipòsit.
   

Política d’adquisicions del Museu Darder. Espai d’Interpretació de l’Estany:

 1. Objectes relacionats amb la figura de Francesc Darder (vida i obra): documentació, fotografies, objectes procedents de la seva botiga de ciències naturals o del seu treball al Parc Zoològic de Barcelona, o bé que tinguin a veure amb la seva relació amb Banyoles.
 2. Especímens procedents de la comarca del Pla de l’Estany: fauna, flora i geologia. Cal prioritzar aquells que estiguin ben documentats (com a mínim, data i lloc de recol.lecció), que tinguin una qualitat bona (peces ben dissecades o muntades) i que estiguin en un bon estat de conservació. La seva raresa o el fet que no hi hagi altres exemplars de la mateixa espècie al fons del Museu també seran aspectes a valorar.
 3. Especímens i objectes relacionats amb la història natural de la resta de Catalunya i del món recol.lectats a principis del S. XX o amb anterioritat, coetanis de Francesc Darder o de l’inici dels Museus de Ciències Naturals.
 4. Especímens i objectes relacionats amb la història natural de la resta de Catalunya i del món que puguin relacionar-se amb la visió decimonònica dels Museus d’Història Natural.

  Objectes que no s’acceptaran:
   
  • Aquells que no cumpleixin cap dels requisits anteriors. 
  • Els que no tinguin cap mena de relació amb la història natural o la figura de Francesc Darder.

 

Procediment:

 • Fer arribar l’oferta al Museu Darder. En persona, per telèfon, per escrit o per e-mail. el formulari es pot descarregar aquí.
 • Els tècnics del Museu estudiaran l’oferta i la possibilitat o no d’acceptar-la.
 • La resolució es farà arribar per escrit a l’ofertant. En cas de ser positiva, s’iniciaran els tràmits d’ingrés al Museu.

Sabies que...?

Una de les ofertes més curioses que hem tingut ha estat la d’una porta antiga de roure?