Què hi fem?

Tot i que sovint la visió des de fora fa pensar que un Museu és un element estàtic, mantenir-lo en condicions va molt més enllà de tenir els espais nets i una persona que obre la porta i els llums.

Les feines que es fan a Museu Darder són:

  • Conservació. Mantenir els objectes del fons en condicions que en permetin l’estudi i exposició, evitar que es degradin o actuar-hi en cas que hi hagi degradació. Conservació i restauració
  • Documentació. Realització de bases de dades amb tota la informació que es tingui de cadascun dels objectes i la que vagin generant, fins i tot la que es pugui aconseguir d’abans que entrés al Museu. Inclou identificació, descripció, registre, realització de fotografies,... Documentació i biblioteca
  • Investigació. Ús dels fons del Museu per tal de realitzar estudis, tant interns com per part d’investigadors externs. Recerca i Publicacions
  • Difusió. Posar les col·leccions a l’abast dels usuaris, a través de l’exposició permanent, exposicions temporals, activitats, pàgina web,...

 

Organigrama

El bon funcionament del Museu requereix la participació de diferents professionals que organitzin, coordinin, gestionin i realitzin totes les tasques que es generen. El treball es fa en equip, amb la participació de tot el personal.

Director dels Museus de Banyoles

Responsable de l’organització general, gestió econòmica, dels projectes i de les activitats que es realitzen als dos Museus banyolins. Coordinació del personal.

Conservadora del Museu Darder

Gestió del Centre de Documentació-Biblioteca, gestió de les col·leccions del Museu, supervisió de la conservació preventiva, realització d’estudis de públic.

Responsable de recepció-informació

Atenció als usuaris, sigui per telèfon o personalment, informació sobre els continguts i activitats del Museu, venda d’entrades, atenció de la botiga, vigilància de l’exposició.

Esporàdicament es compta amb personal temporal, sigui a través de la Universitat de Girona (becaris) o plans d’ocupació, per exemple. Les restauracions, quan se’n realitzen, les fan professionals externs.