Centre de documentació

Seccions

Biblioteca i Hemeroteca

La biblioteca està formada per pùblicacions bàsicament de ciències naturals, especialment zoologia. També hi ha pràctiment totes les editades per Francesc Darder i altres publicacions ja antigues, així com llibres sobre la conca lacustre de l‘estany de Banyoles o relacionades amb els Museus.

La biblioteca de Limnos complementa aquesta oferta amb publicacions bàsicament sobre espais naturals i la seva protecció.

Algunes de les publicacions antigues de la Biblioteca del Museu Darder relacionades amb la veterinària, han estat digitalitzades i es poden consultar i descarregar al Dipòsit Digital de Documents de la UAB. S'hi pot accedir aquí.

 

Arxiu d'imatges - Fonoteca

Imatges dels objectes, del Museu, d’espais naturals del Pla de l’Estany, de la Festa del Peix (1910), en format paper, diapositiva o digital.


Arxiu documental

Documents en paper o digitals que s’han anat recollint o generant, relacionats amb la història del Museu i el seu contingut.
La documentació de Limnos està bàsicament relacionada amb els espais naturals i la seva protecció, especialment pel que fa a la comarca del Pla de l’Estany.


Documentació d'objectes

Fitxes, fotografies i documents relacionats amb els objectes del fons del Museu. Inclou tota la informació que es té de cadascun dels objectes.
Veure "Les col·leccions"