Entrades per 2006

El pop de vels és un cefalòpode que viu a tot el Mediterrani i a l’Atlàntic, tot i que es considera un animal molt difícil de veure. És una espècie pelàgica, que nada en aigües lliures a alta mar. Es pot localitzar a prop de la superfície i fins als 100 m de profunditat. Les membranes que cobreixen els seus quatre primers braços formen una mena de paracaigudes que assegura la seva flotabilit...
La presència d’un joc en les col·leccions del Museu Darder podria semblar incoherent. En realitat, però, sí té sentit que hi hagi un joc relacionat amb els animals, com és el cas d’aquest billar romà dedicat a la cacera d’animals salvatges. Un joc, que d’altra banda, ens fa reflexionar sobre temes com l’educació dels nens i la visió social dels animals al llarg...
De la part de la Col·lecció Darder dedicada a l’antropologia en destaquen, entre d’altres peces, els interessants models humans fets amb guix que mostren diversos aspectes de l’anatomia humana. D’aquests, n’hi ha tretze dedicats a la muscultura. Són petits quadres (la majoria fan 30x40 cm) fets amb fusta sobre la qual hi ha clavada una peça...