Entrades per 2007

La nàiade allargada de Banyoles (Unio elongatulus subsp. penchinatianus) és una de les tres espècies de nàiades que viuen a l’Estany de Banyoles. Cal no confondre-la amb la nàiade allargada  que viu al riu Ser i el Fluvià (Unio aleroni) que té la closca més prima i és més lleugera. La nàiade allargada de Banyol...
El fons patrimonial del Museu Darder està format per, aproximadament, uns 20.000 objectes. Fins fa relativament pocs mesos no es va poder tenir un registre acurat de tots ells, tot i que fa deu anys (des de 1996) que es tenen inventariats. El marcatge i la realització de fitxes individuals per cada objecte ens ha permès fer petits descobriments. Un dels més interessants...
Dins la Col·lecció que va donar Francesc Darder a Banyoles hi ha una bona quantitat d’objectes relacionats amb l’anatomia humana i l’antropologia física. Entre ells, un bust del que fins fa ben poc en sabíem molt poca cosa. Es tracta d’una peça de guix que mostra el cap d’un home a mida natural. El fet que es veiessin clarament els ulls tancats ja ens va fer pe...
Els ictiosaures eren rèptils marins de mida gran amb un aspecte que recorda els dofins. Van viure en el Mesozoic, i van desaparèixer abans de l’extinció dels dinosaures. En museus d’arreu del món es conserven exemplars fòssils d’aquests animals. Tot i que al S. XVIII s’havia trobat alguna vèrtebra fòssil, no va ser fins el 1...