Entrades per 2000

Els bivalves són mol·luscs que es caracteritzen per estar formats per dues parts (les valves) unides per un lligament en la zona que s’anomena xarnera. És un grup amb menys representants que els gasteròpodes o cargols i, encara que moltes espècies són regulars, algunes tenen formes molt irregulars i a vegades estranyes. Aquest és el cas de la peça que hem triat avui. El grup dels mar...
Aquest mes hem triat, en lloc d’una peça concreta, tota una col·lecció, concretament l’última adquisició del Museu. Es tracta d’una col·lecció de lepidòpters (papallones), que ens va oferir fa dos mesos una senyora de Cornellà de Llobregat que coneixia el Museu Darder de fa molts anys. Va considerar que aquest era un ...
De la part de la Col·lecció Darder dedicada a l’antropologia en destaquen, entre d’altres peces, els interessants models humans fets amb guix que mostren diversos aspectes de l’anatomia humana. D’aquests, n’hi ha tretze dedicats a la muscultura, amb set exposats i cinc més a les sales de reserva. Són petits quadres (la majoria fan 30x40 cm)...
Els estruços són aus que, evolutivament, han perdut la capacitat de volar. Tot i presentar unes ales ben desenvolupades, les utilitzen gairebé només com a reclam sexual (els mascles). Aquestes aus africanes, de gran alçada (poden arribar a mesurar fins 2,5 m.), es caracteritzen per tenir unes potes llargues i robustes, i peus amb tres dits, molt ben adaptats per a córrer a gran velocitat (és ...