Entrades per 1998

A les Sales de Reserva del Museu s’hi guarden moltes peces que, per l’evident manca d’espai a l’Exposició Permanent, no poden ser exposades. També hi ha altres objectes que no presenten un bon estat de conservació, i que només podrien exposar-se després de ser restaurats acuradament. Aquest és el cas de les 23 làmines de la Col·lecció Darder que formen part del fons ...
La femella de senglar pareix a la primavera una mitjana de cinc garrins o porcells, depenent de l’edat de la mare i l’abundor d’aliment de la tardor anterior. La mare prepara una mena de cavitat com a niu, posant-hi un entapissat de matèria vegetal tendre. Els garrins tenen un pelatge característic ratllat de marró clar i fosc (en castellà els hi diuen “rayones”). Als...
Els elefants, tant els africans (Loxodonta africana) com els asiàtics (Elephas maximus), estan protegits a nivell internacional i es troben inclosos en l’Apèndix I del CITES (Conveni sobre el Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres). El comerç d’aquests animals i, concretament, el dels ullals (degut al valor del marfil) està subjecte a una estricta ...
El crani humà té un esquelet complex, format en total per 29 ossos. Alguns d’aquests són ossos plans fortament fixats uns als altres. Les articulacions que els uneixen, que es diuen sutures, no permeten cap mena de moviment. Aquesta immobilitat es relaciona bàsicament amb la seva funció protectora de l’encèfal. Aquestes articulacions tenen com unes dents entrellaçades, molt irregulars ...