Francesc Darder va ser el primer director del Parc Zoològic de Barcelona, a finals del S. XIX i principis del XX. Per aquest motiu, dins la col·lecció que va donar el 1916 a Banyoles, no és estrany que hi hagi diversos objectes relacionats amb aquell. La manca d’un inventari original de la col·lecció, i el fet que Darder tampoc aportés cap mena de documentació relativa als objectes que va cedir a la ciutat de Banyoles fa que sigui molt poca la informació no només d’aquests, sinó del total de la col·lecció original del Museu. En alguns casos, dades trobades posteriorment han ajudat o poder anar deduint o confirmant suposicions sobre l’origen i història d’alguna de les peces.
Entre els objectes, volem ressaltar en aquesta ocasió un dels sis exemplars treballats sobre peülla de cavall. Un d’ells, el que destaquem avui, ens indica quin pot ser l’origen de tot el grup. Fet amb una peülla de cavall, porta afegit a la part superior, inclinada, una planxa de metall daurat que porta gravat l’escut de la ciutat comtal i les lletres "Parque zoológico Barcelona". Podem pensar, doncs, que es tractava d’un objecte, suposem que amb intenció decorativa, que potser es venia com a record del Parc Zoològic. Una investigació més extensa ens ho podria confirmar. Consistiria a consultar, si es conserven, llibres de comptes del Parc de l’època, esperant que s’hi relacionessin els productes a la venta.
Tornant a la descripció de l’objecte, direm que la peülla porta enganxat al marge tres plaques petites de metall decorades en forma de cinc fulles de metall daurat, i amb una bola circular del mateix material a la punta. Les tres boles fan de suport de la peça, són la cara inferior per on s'aguanta. A tot el marge hi ha una decoració de metall, formada per 7 peces circulars decoratives o amb alguna funció que s’ens escapa.
L’objecte forma part dels recentment restaurats al Museu Darder, peces de petites dimensions de la col·lecció fundacional del Museu, que s’estan restaurant enguany amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i que en aquest cas ha consistit en una neteja a fons de l’objecte, la part orgànica del qual (peülla) estava afectada per infeccions antigues de corcs.
Aquest objecte s’exposa habitualment a l’Espai Darder, a la vitrina dedicada a la figura de Francesc Darder i Llimona com a director del Parc Zoològic de Barcelona.

Georgina Gratacós i Teixidor
Conservadora del Museu Darder. Espai d’Interpretació de l’Estany
 Fitxers relacionats