Antigament, per a recol·lectar plantes destinades a la confecció d’herbaris, s’utilitzava l’anomenada caixa linneana o de Dillenius. Aquestes caixes, fetes amb llauna pintada, facilitaven el portar les plantes fresques cap a casa sense necessitat de premsar-les al camp mateix. Això permetia als botànics poder estudiar amb calma les diferents espècies mantenint la forma original de l’exemplar.
Francesc Darder, fundador del Museu, venia caixes linneanes a la seva botiga d’història natural de Barcelona. Dues d’elles van entrar a formar part de les col•leccions del Museu Darder. Actualment,  una es pot veure a l’exposició permanent (Espai Darder) i l’altra es conserva als magatzems. Són caixes de 61 cm de longitud, pintades de color verd i amb un calaixet a una de les bandes, que conté una planxa de suro on el botànic podia o bé guardar-hi plantes tipus molsa o líquens, o bé, si també era aficionat a l’entomologia, insectes que podia trobar en les seves sortides al camp. Les dues caixes han perdut considerablement la capa de pintura verda, i cap conserva les tires per on penjar-les a l’espatlla, que possiblement eren de cuir.
Enguany s’ha pogut restaurar la caixa que estava en més mal estat, ja que la quantitat de rovell que presentava feia aconsellable prioritzar-la. Aquestes actuacions sempre s’han de portar a terme considerant la possibilitat que la degradació dels objectes vagi a més. La restauració s’ha pogut finançar amb el suport del Servei de Restauració de la Generalitat de Catalunya, i l’ha realitzat la restauradora Neus Campmany. La feina ha consistit en eliminar el rovell i tractar tot el metall amb productes que impedeixin que aquest torni a aparèixer. També s’ha fixat la pintura allà on en quedava. Cal tenir en compte que la feina s’havia de fer tant per dins com per fora de la peça, el que la fa molt costosa. Les parts d’on havia saltat la pintura no s’han repintat per no falsejar el seu aspecte.
En les imatges es pot veure l’aspecte de la caixa abans i després de la restauració.
 
Georgina Gratacós i Teixidor
Conservadora del Museu Darder. Espai d’Interpretació de l’Estany

 Fitxers relacionats