Es tracta d’una peça de finals del S. XIX fabricada per la casa francesa Deyrolle, on Francesc Darder adquiria molts dels objectes educatius que posteriorment venia a la seva botiga de ciències naturals de Barcelona. Conserva la seva base original de fusta, encara que semblaria que no ha portat mai les rodetes que Darder anunciava als seus catàlegs. Això fa pensar que aquest objecte en concret estava pensat com a mostra del producte a la botiga de Darder. La peça té parts desmuntables (els dos braços, mig cap i la part del tòrax) i, originàriament, tenia totes les vísceres, fetes amb paper maixé. D’aquestes només es conserva el cervell, i no disposem de documentació que ens permeti saber si les tenia quan va arribar a Banyoles el 1916, amb la Col·lecció Darder.
El mecenatge, amb l’aportació de 10.000 € per part d’un donant que es vol mantenir en l’anonimat, ha permès restaurar aquest 2014 l’home anatòmic i quatre ossos humans de caire didàctic pertanyents a la Col·lecció Darder (1916).
La peça, de guix policromat, presentava un estat general bo, encara que el vernís que portava s’havia engroguit i en tapava els colors originals. Altres defectes eren menys visibles, com esquerdes, pèrdua de pintura o petits trencaments. La restauració ha consistit en la retirada del vernís i la consolidació de les parts més fràgils. També s’han reparat els trencaments, com ara el dit d’un dels peus, i pintat les zones on s’havia perdut la policromia. Finalment, s’ha recobert amb una nova capa de protecció.
Amb aquesta actuació, la peça ha recuperat els seus colors originals. Sobretot s’han recuperat els colors blancs, beixos i roses, que havien quedat molt uniformes amb la brutícia.
En la imatge es pot veure l’aspecte de l’home anatòmic abans i després de la restauració.

Georgina Gratacós i Teixidor
Conservadora del Museu Darder. Espai d’Interpretació de l’Estany
e-mail: museudarder@ajbanyoles.orgFitxers relacionats