La Col·lecció Darder conté objectes força diversos, encara que sempre amb una relació més o menys directa amb la història natural. Entre ells, hi ha diversos objectes realitzats amb parts d’animals, però destinats a tenir una utilitat més o menys clara en l’ús domèstic.
Aquests objectes, de dubtosa qualitat estètica, no són exclusius d’èpoques passades, com es podria arribar a pensar, sinó que encara avui dia se’n poden trobar, amb les limitacions que les normatives de conservació de la fauna puguin provocar i les variacions motivades pels canvis de gustos i els materials disponibles. L’origen d’aquests objectes podria estar en l’aproxitament de parts d’animals sobreres per part de taxidermistes, persones amb un cert sentit estètic o artístic. També podrien originar-se en peticions de clients que podien demanar aquesta mena d’objectes per a utilitzar-los de forma ornamental a casa seva. Avui dia, en trobem per exemple relacionats amb el món de la cacera.
Un dels que formen part de la Col·lecció Darder, i que es troba actualment en l’exposició permanent, és un objecte que està fet amb dues valves de la petxina de pelegrí (Pecten jacobeus) i una banya de cabirol (Capreolus capreolus). Les dues valves serien de dos exemplars diferents, ja que són la valva còncava d’aquesta espècie, caracteritzada per tenir-ne dues de ben diferenciades, una planera i l’altra més abombada. Aquests peces estan subjectes a un suport de fusta, amb un element adhesiu que simula la continuació de la banya de cabirol.
En l’inventari que es va realitzar al Museu Darder als voltants de 1930 està identificat amb el número 17 i el text “Cenicero alto de dos conchas y asta”. Desconeixem si realment aquest objecte es va construir amb aquesta finalitat, que no queda molt clara, o es va identificar d’aquesta manera a l’hora de realitzar l’inventari. Aquesta referència és la que s’ha mantingut fins ara, en no haver-se trobat cap documentació que la contradigui.
La majoria dels altres objectes d’aquesta mena de la col·lecció es troben als magatzems del Museu, estan realitzats amb el mateix tipus de material i d’altres, com ara dents o peülla d’animal, però també inclouen peces de vidre, com ampolles o setrills.

Georgina Gratacós i Teixidor
Conservadora del Museu Darder. Espai d’Interpretació de l’Estany
 Fitxers relacionats