La part de la Col·lecció de l'Institut Vell de Girona que es conserva al Museu Darder està formada bàsicament per animals dissecats. Però també hi ha dos objectes ben diferents. Es tracta de dues caixes entomològiques antigues, fetes amb fusta, ben diferents de les caixes que s'utilitzen avui dia per guardar els insectes secs. En una d'elles hi havia una col·lecció d'escarabats, tractats de la manera en què es feia antigament. Estaven col·locats en petits grups, amb exemplars de la mateixa espècie formant cercles, o d'altres tot al voltant del marge. Malauradament, els insectes havien estat vernissats, i el pas dels anys i l'abandonament els va anar degradant, de manera que només es podia intuir la vistositat que devia tenir la caixa en l'època en què es va muntar, que podia molt ben ser a mitjans del S. XIX, ja que els objectes més antics d'aquesta col·lecció escolar daten de 1849, segons les referències que ens va facilitar la professora de ciències Sefa Agelet, de l'Institut Vicens Vives de Girona, on es guarda una altra part de la col·lecció.
Es van haver de llançar molts exemplars, i els guardats no estan en condicions massa bones. La caixa, però, tenia altres al·licients. En l'actualitat, els insectes es claven en làmines de polietilè expandit. Però antigament, el que s'utilitzaven eren planxes de suro, com les que hi havia dins aquesta caixa. Eren planxes no massa tractades, en diversos trossos, que estaven clavades amb petites fustes per darrera. Estaven cobertes d'un paper blanc on s'havia dibuixat una quadrícula gran, que devia haver servit per col·locar ordenats els escarabats.
Malauradament, el pas dels anys i els corcs només ens han permès conservar la caixa de fusta, havent-se eliminat la resta.
En la segona caixa, que no tenia planxes de suro s'hi guardaven, una mica de qualsevol manera, cinc estrelles de mar. I és en aquesta altra on es va col·locar una planxa de polietilè expandit sobre la qual s'ha fet un muntatge amb diverses papallones, intentant imitar una mica la manera de fer antiga, on es tenia en compte l'estètica en lloc de la taxonomia (els noms) dels insectes, i que ara s'exposa a l'Espai Darder, en la vitrina dedicada als Gabinets de Curiositats.


Georgina Gratacós i Teixidor
Conservadora del Museu Darder. Espai d'Interpretació de l'Estany