Una petita part de la Col·lecció Darder està formada per objectes realitzats amb restes de fauna, especialment banyes de cèrvid o ullals de senglar. Aquests objectes eren habituals en botigues de taxidèrmia, possiblement fets amb restes d’exemplars. Banyes o potes s’utilitzaven per crear penjadors, làmpades i altres elements que podien tenir un ús més o menys pràctic o ornamental en cases o pavellons de cacera. Al segle XX encara era prou habitual veure algun d’aquests objectes en restaurants catalans, com ara que els penjadors de paret pels clients fossin fets amb potes de porc senglar. 
El que hem triat en aquesta ocasió podria haver-se pensat per al seu ús per deixar bastons en l’entrada d’una casa, recolzats entre les banyes de cèrvid entortolligades que el formen. Aquestes estan subjectes sobre una base de fusta arrodonida, lleugerament treballada. A sota, uns altres fragments de banya separen aquest suport del terra.
Aquest objecte de dubtosa utilitzat pràctica apareix referenciat per primera vegada en l’inventari de 1960 del Museu Darder amb el número “3” com a “Cornucopia de reno y ciervo”, encara que les banyes poden ser d’altres espècies i, evidentment, no és una cornucòpia o corn de l’abundància. En l’antic edifici del museu havia estat exposat a la Sala d’antropologia i etnologia, fora de vitrina. Es desconeix en quin moment s’hauria trencat el fragment de fusta que li falta a la base, encara que es creu que també podia haver estat serrat, ja que mostrava restes tan de tèrmits com de corcs. Encara que l’afectació per tèrmits era antiga, la de corcs es va detectar com activa uns anys enrere. Per això, el 2023 es va incloure en el lot d’objectes tractats a la cambra d’anòxia1  del Museu de Ripoll, dins un projecte de la Xarxa de Museus de les Comarques Gironines. Posteriorment, la peça ha estat restaurada per Neus Campmany. Amb la restauració, s’ha retirat la capa de vernís que cobria totes les banyes, enfosquida pel temps, i s’ha desinsectat la base, tapant després els forats. Els claus també s’han netejat i reforçat. El 2012 ja s’havia detectat una descamació de part del vernís, possiblement per haver baixat la humitat relativa en l’espai on s’exposa actualment aquest objecte, el Laboratori de Taxidèrmia de l’Espai Darder. Aquesta sala actualment es troba en condicions estables, el que permet una millor conservació d’aquest i la resta d’objectes que s’hi ubiquen.


Georgina Gratacós i Teixidor
Conservadora del Museu Darder de Banyoles

1Tractament per eliminar corcs i fongs en objectes, especialment de fusta.

 Fitxers relacionats