El desembre de 2023 s’ha realitzat al Museu Darder un projecte promogut per la Xarxa de Museus de Ciències Naturals de Catalunya (XMCNC) per tal de revisar i millorar la conservació dels espècimens conservats en alcohol dels museus membres. Al Museu Darder només es conserven 175 pots d’aquests tipus, procedents d’algunes col·leccions o bé de recol·leccions o ingressos puntuals. Fins ara, es guardaven en pots molt diversos, molts d’ells aprofitats de conserves. Ja fa uns anys, s’hi havia substituït el formol, una substància conservant molt tòxica, per alcohol al 70%. També es revisaven periòdicament per comprovar que no s’evaporés el líquid, reomplint-los quan feia falta. Alguns dels taps metàl·lics s’havien oxidat, fins i tot algun relativament recent, fet que aconsellava totalment canviar-los.


La feina realitzada aquest desembre ha anat a càrrec de la restauradora experta en fluids Patrícia Giménez. En la revisió s’ha utilitzat un densímetre per calcular la concentració del líquid conservant, s’han canviat els pots per altres de vidre amb tap de rosca metàl·lic, s’ha substituït o afegit líquid i s’han col·locat unes pastilles especials que permeten detectar si la concentració del líquid és la correcta o no. En alguns casos, com en el dels objectes en fluid de l’exposició permanent, s’han mantingut els pots originals, alguns d’ells històrics, millorant-ne el tancament.


Pel que fa a l’exemplar que il·lustra aquest article, es tracta d’un individu jove, encara força petit, de llangardaix ocel·lat, una espècie present a la nostra comarca. Quan va ingressar al Museu Darder, es trobava dins una ampolla de licor, amb coll estret, amb un tap de suro. Portava una etiqueta amb paper quadriculat on posava “Lacerta lepida (immadur)”, essent aquest l’antic nom científic de l’espècie. Això fa pensar que podria tractar-se d’un individu capturat o trobat mort a l’entorn del Collell la segona meitat del S. XX. Dins l’ampolla hi havia molt poca quantitat de líquid conservant, en aquest cas formol, cobrint-se només el 5% de l’exemplar. En registrar-lo, el 2001, es va substituir el pot i es va substituir el líquid, cobrint l’exemplar d’alcohol al 70%. Tot i les condicions originals, amb evaporació del formol, mantenia en molt bon estat la coloració, que permet veure clarament el dibuix amb ocels negres amb centre blanc característics dels exemplars juvenils de l’espècie. També es va afegir una etiqueta amb el número de registre i les dades de l’espècimen dins el pot, utilitzant un paper especial per aquesta finalitat. El 2023, en aquest cas, només s’ha substituït el pot i s’han afegit les pastilles de control, ja que les condicions del líquid eren bones.


Les despeses del projecte van a càrrec de la XMCNC. El 2023 s’ha actuat al Museu de les Terres de l’Ebre i al Museu Darder. Posteriorment es continuarà amb la resta de museus de la xarxa que conserven espècimens en fluid. La majoria tenen col·leccions molt més extenses d’aquest tipus.

 

Més informació sobre les peces conservades en líquid la Col·lecció del Collell aquí

 

Georgina Gratacós i Teixidor
Conservadora del Museu Darder de Banyoles
 Fitxers relacionats