A finals de 2021, el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles (CECB) va oferir al Museu Darder l’herbari realitzat pel biòleg Pere Ramió i Torrentà amb recol·leccions dels anys 2003 i 2004 a diferents zones de la conca lacustre de Banyoles (Banyoles, Porqueres i Fontcoberta). Aquest herbari formava part del treball La flora de l’Estany de Banyoles i la seva rodalia. Actualització del catàleg florístic i localització de les espècies més interessants que es fan a la zona, que va guanyar la beca de recerca comarcal “Joaquim Palmada i Teixidor”, en l’àmbit científic, convocada pel CECB en l’edició de 2003.

L’herbari estava format per dues capses amb 309 plecs  que contenien 514 plantes o fragments de plantes, com hem pogut saber després del procés de documentació. Tot i que es van localitzar força pèrdues de parts de plantes causades per una infecció per insectes, la documentació associada als exemplars té un gran interès per conèixer la vegetació de l’entorn de l’Estany en aquell moment determinat, i permetria la realització d’estudis moleculars encara que fos difícil l’observació de les parts morfològiques que permeten la identificació de la planta de visu. A més, cada plec incorpora una etiqueta amb informació sobre el lloc i el moment de la recol·lecció, a part de les dades de l’espècie. També es disposa de dades digitals i còpia del treball facilitades pel mateix Pere Ramió posteriorment a la donació. Aquest herbari permet comparar la flora a principis del S. XXI amb la dels herbaris anteriors dels mateixos espais que també es conserven al Museu Darder.

Després de passar un període de quarantena per congelació, per evitar que hi hagués infeccions actives, s’ha procedit al registre, neteja i documentació de cadascun dels plecs. S’han realitzat fotografies de cada plec abans i després de fer-ne la revisió i neteja, però també s’han eliminat les parts més malmeses i conservat els fragments en bossetes de plàstic identificades i col·locades als mateixos plecs. S’han informatitzat totes les dades i s’han substituït les capses originals per altres amb característiques especials que facilitaran la conservació de les plantes.

Per il·lustrar aquest article hem triat un exemplar de malva (Malva sylvestris), una planta molt comuna al nostre entorn, en la que potser no parem massa atenció, però molt bonica si la mirem d’a prop. La flor té uns bonics tons de lila i uns estams similars als dels hibiscos, unes plantes de jardí de la mateixa família. El fruit, que sembla un neumàtic de cotxe, també és ben especial.

 

Georgina Gratacós i Teixidor
Conservadora del Museu Darder de Banyoles
e-mail: museudarder@ajbanyoles.orgFitxers relacionats