Dins les col·leccions del Museu Darder hi ha un petit nombre d’objectes que no tenen massa relació amb les ciències naturals, a part de que la gran majoria estan fabricats amb elements extrets de la natura, com pell, ossos o elements vegetals. És el cas dels 16 instruments musicals que es conserven a les sales de reserva. A part d’un sac de gemecs català, la majoria dels altres pertanyen a cultures d’arreu del món i es desconeix com van ingressar al museu, encara que per antiguitat i alguns detalls que els relacionen amb la Col·lecció Darder, pensem que podrien format part del fons inicial del museu.
L’any 2001, els instruments van ser inventariats i fotografiats per persones vinculades al Museu de la Música de Barcelona. Enguany s’ha iniciat un projecte per actualitzar aquestes dades, realitzar fotografies de qualitat i difondre-ho online dins el projecte CATiCAT (Catàleg d'Instruments de Catalunya).
D’entre els instruments, hem triat un tamborí fet amb un tronc d’arbre (?) buidat i membranes als dos costats de pell adobada. Un cordill de fibres naturals subjecta totes les peces i forma una anella per on es devia agafar per tocar. El diàmetre del tamborí és de 16,5 cm, i fa 10 cm de gruix. També hem de destacar els rombes que porta, en color vermell, i que se n’intueixen d’altres sense pintar o que han perdut el pigment.
El més destacable, però, és una inscripció amb ploma on posa “Totoniquepan”, que correspondria al departament i població de Totonicapán, a Guatemala, on hem trobat que anys enrere hi havia un mercat on venien instruments musicals. Un petit detall, però molt important, ja que ens indica d’on prové aquest instrument.

 

Georgina Gratacós i Teixidor
Conservadora del Museu Darder de Banyoles
e-mail: museudarder@ajbanyoles.orgFitxers relacionats