En l’article d’octubre de 1998 vam estar comentant l’inici de la restauració del conjunt de 23 làmines d’història natural de la Col·lecció Darder que es conserven als magatzems del Museu. Ara, dos anys més tard, ja disposem d’algunes de les làmines restaurades, encara que de moment només una es troba exposada.
La professional que està realitzant els treballs es troba amb força dificultats, però tot i això realitza un treball acurat que treu el màxim profit d’aquests bonics dibuixos impresos en cromolitografia. Hi ha molta pols acumulada, sobretot en la tela que serveix de suport a cadascun dels dibuixos en paper, i que es substitueix per una tela nova, amb el que també s’eliminen les abundants arrugues que hi havia. El principal problema per a obtenir una presentació perfecta és el fet que s’hagués utilitzat un vernís per a protegir els dibuixos. Aquest vernís, que no es pot retirar, ha pres, amb els anys, un to marronós que enfosqueix lleugerament les imatges.
La làmina que hem triat per il·lustrar l’article es va restaurar l’any passat. Mostra un bonic paisatge aquàtic en tons verds i marronosos, amb cinc carpes que busquen alguna cosa per menjar entre el canyís i els nenúfars. Una ha aconseguit atrapar una libèl·lula que s’havia acostat massa a l’aigua, havent pogut escapar un company que vola més amunt. La que està en primer pla s’apropa a una mena d’escarabat que acaba de veure mig dissimulat entre les roques del fons.
Mentre les carpes s’alimenten, una granota verda sembla haver vist el teixidor que està surant a la superfície, una possible presa per a començar l’àpat del dia.
En aquest cas, el dibuix va signat per “P.A.”. Seria interessant poder investigar la identitat d’aquest autor, cosa que, d’altra banda, ajudaria a datar el dibuix. Potser és també el moment de recordar i valorar com es mereixen les obres d’aquests dibuixants, potser anònims, que dedicaven el seu art a finalitats educatives, per a què les futures generacions aprenguessin el màxim possible del món natural que els envoltava.                                                                                                                  Georgina Gratacós i Teixidor
Conservadora del MDHNFitxers relacionats