El reconegut naturalista banyolí Josep Maria Massip va fer donació el 21 de setembre de 2006 d’una part de la seva col·lecció particular al Museu Darder. En trobar-se aquest encara en obres, es va guardar la col·lecció als magatzems provisionals de Can Paulí (Museu Arqueològic Comarcal). Posteriorment, ja al nou equipament, es van col·locar en lleixes, en una Sala de Quarentena, aïllats de la resta de col·leccions, per tal de controlar que no portessin cap infecció que pogués afectar a la resta de peces, i en espera de ser documentats per tal d’incorporar-los al fons del Museu.
Durant els mesos de primavera i estiu de l’any 2008 s’ha pogut realitzar la tasca de documentació d’aquesta col·lecció. Aquesta ha consistit en omplir una fitxa individualitzada on es descriu cada peça, es classifica a nivell d’espècie, es prenen mides, es fan fotografies i se’n descriu l’estat de conservació. Del total de la col·lecció s’han registrat 192 peces. La majoria, 148 exemplars, són ocells, però també hi ha 26 mamífers, 12 rèptils, 4 peixos, un amfibi i un insecte. La majoria de peces de la col·lecció, 178 concretament, són animals dissecats, alguns pel mateix Josep Maria Massip, i la resta per altres taxidermistes. També hi ha 8 cranis, 2 nius d’ocell, 3 exemplars assecats, i un exemplar guardat en alcohol.
L’interès principal per acollir aquesta col·lecció és que es tracta d’espècies locals, que podríem trobar als espais naturals de la comarca del Pla de l’Estany. Només 29 exemplars són animals exòtics. Moltes de les espècies de la col·lecció no estaven representades al fons del Museu, pel que s’ha augmentat la diversitat d’aquest. Així s’han aconseguit exemplars d’espècies singulars, algunes d’elles protegides actualment, com rapinyaires nocturns i ratpenats, i d’altres escasses com les bagres, algunes serps, gats salvatges, falcons, cotolius, etc. Per un Museu, una donació d’aquestes característiques significa una millora del fons en el sentit de que li permet disposar d’una mostra representativa de la biodiversitat local, el que serveix per a tenir més eines per a fomentar el coneixement i la protecció d’aquestes espècies més properes. A més, algunes d’aquestes espècies tenen informació adicional valuosa, com per exemple el lloc on es van trobar atropellades o mortes, qui les va caçar i quan,... Tot això entrarà a formar part de la base de dades de biodiversitat que s’està elaborant des del Museu. Cal dir que en un futur tota la informació sobre biodiversitat dels Museus estarà disponible a internet, pel que cal que les dades recollides tinguin el màxim da dades complementàries per a ser útils als investigadors i naturalistes.
La col·lecció Massip de vertebrats es troba ara en les Sales de Reserva del Museu, no exposada al públic de forma permanent, però a l’abast dels investigadors. En el futur es podrà utilitzar també en exposicions temporals, tant pròpies com d’altres museus.Carles Feo Quer i Georgina Gratacós i Teixidor
Museu Darder. Espai d’Interpretació de l’Estany
 Fitxers relacionats