Aquests darrers mesos hem dedicat part de la feina interna del Museu Darder a posar ordre al seu fons fotogràfic, format per un número relativament reduït, però de contingut interessant, de fotografies de temàtica relacionada amb el Museu o bé amb els espais naturals de la nostra comarca. Del fons en destaquen les fotografies relacionades amb les exposicions de piscicultura promogudes per Francesc Darder a principis del S. XX a Banyoles, Barcelona i Tarrassa. En l’exposició de Barcelona es va exposar un rorcual comú (una mena de balena) dissecat, d’una foto del qual es va fer una ampliació de 66 per 81 cm, que en el seu moment es va enmarcar.
Al moment de revisar la fotografia enmarcada per fer-ne la fitxa, vam descobrir que, tot i l’embalatge, s’havia trencat el vidre que protegia la imatge durant el trasllat del fons del Museu per les obres de reforma de l’edifici. Per sort, el trencament del vidre no va afectar a la integritat de la imatge fotogràfica. Però, a més a més, aquesta fractura accidental va permetre fer un descobriment important. I és que, en desmuntar la fotografia del marc, es va retirar el cartró posterior que en feia de suport. I va ser una sorpresa veure que aquest portava enganxades, per la banda no visible, sis fotografies del Parc Zoològic de Barcelona, amb un rètol identificatiu i tot.
Es va deduir que s’havia aprofitat per enmarcar la foto del rorcual un petit plafó de propaganda del Zoològic que, pel que fos, s’havia decidit que no tenia interès per ser guardat.
Les sis fotografies medeixen 22 per 16 cm. Dues corresponen a un edifici del Parc anomenat “Casa dels lleons”. Dos més corresponen a diversos caimans i a uns lleons, respectivament, mentre que les altres dues són d’un edifici circular, que per les imatges es dedueix que s’utilitzava com aviari. Després de posar-nos en contacte amb el Parc Zoològic de Barcelona, vam saber que ells no tenien referència de l’existència d’aquestes fotografies, i que en el cas de l’aviari, es tractava d’un edifici del que no en tenien cap informació. Fins i tot, semblaria que les nostres fotografies els podran servir per identificar-ne algunes del seu fons en què apareixen parts d’un edifici que podria molt ser aquest aviari.
Tot plegat, doncs, un descobriment molt interessant d’unes imatges que havien restat ocultes durant dècades.


Georgina Gratacós i Teixidor
Conservadora del MDHN


Fitxers relacionats