Moltes vegades, no només els fons dels Museus tenen peces interessants, sinó que hi ha altres elements que, encara que solen passar desapercebuts, tenen una importància cabdal en la seva història. Aquest seria el cas de la placa en record de Darder que es troba a la façana de la Plaça dels Estudis, i de la que se sabria ben poca cosa si no fos per les cartes i documentació que es conserven al Museu.
El 1960, la Junta Delegada del Museu Darder, en un moment de molta activitat (es van fer petites reformes per primera vegada en molts anys), va decidir retre homenatge a aquell home ja pràcticament oblidat, que havia reintroduït peixos a l’estany i fet donació a la població d’una interessant col·lecció.
Per això, en una carta adreçada a l’Ajuntament, els membres de la Junta (Pere Boadella, Esteve Bramon, Josep Branyas, Josep M. Corominas, M. Lluïsa Prat i Emili Sanz) demanen que es permeti la instal·lació de la placa i que l’Ajuntament sigui el primer en fer una aportació econòmica per al pagament d’aquesta per subscripció popular, de la qual es fan butlletes de 5 pts cadascuna, que permeten visitar el Museu el dia de la inauguració de les obres realitzades i  descobriment de la placa.
Alhora, es descriu la placa com un element de marbre blanc, amb l’efígie de Darder incrustada en bronze, llegende enfonsada i daurada amb or fi (suposem que al final no li van posar). El cost és de 9.000 pts, i l’escultor triat per a la realització és el banyolí J. M. Bohigas.
El 14 d’agost es fa l’homenatge, amb les xerrades “Biografía de Darder” (J. M. Corominas) i “Formación geológica del lago de Banyolas” (Dr. Villalta, del CSIC), es descobreix la placa, s’inauguren les noves instal·lacions del Museu i s’acaba amb un àpat a l’Hotel Flora.
Tot plegat, doncs, un bon motiu per llegir el text de la placa quan es passi per davant del Museu que, així sí, té només el petit defecte d’estar en castellà.

Georgina Gratacós i Teixidor
Conservadora del MDHN


Fitxers relacionats