Els elefants, tant els africans (Loxodonta africana) com els asiàtics (Elephas maximus), estan protegits a nivell internacional i es troben inclosos en l’Apèndix I del CITES (Conveni sobre el Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres). El comerç d’aquests animals i, concretament, el dels ullals (degut al valor del marfil) està subjecte a una estricta reglamentació per no posar més en perill la supervivència d’aquestes espècies.
En el museu tenim un ullal d’elefant africà. La peça té un pes de 32 Kg i una longitud màxima de 2,27 m. Tal i com es pot veure per les mides de l’ullal, aquest pertanyia a un individu mascle i adult (les femelles els tenen molt més petits). L’exemplar és una donació de SEPRONA (Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil) al museu l’any 1997. Recentment s’ha afegit a l’exposició, concretament en la sala de mamífers.
 Aquest ullal va ser introduït il·legalment a l’Estat Espanyol i va ser decomissat per SEPRONA. En relació a ullals d’elefant decomissats, la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va redactar un decret amb la finalitat que es procedís a la destrucció de les peces, o bé que se’n fes una donació a Institucions Científiques com ara museus, instituts,... Amb la mediació del Museu de Zoologia de Barcelona es va optar per la segona proposta. D’aquesta manera, aquest i un altre ullal d’elefant més petit van arribar al Museu Darder.
Donat que el comerç d’aquesta espècie està regulat pel CITES, a fi de legalitzar les peces després del decomís es va redactar un certificat CITES. L’autoritat expedidora del certificat ha estat el Ministeri d’Economia i Hisenda, per la Direcció General del Comerç Exterior.
                                                   

Anna Vilà i Trias
Museu Darder d’Història NaturalFitxers relacionats