El crani humà té un esquelet complex, format en total per 29 ossos. Alguns d’aquests són ossos plans fortament fixats uns als altres. Les articulacions que els uneixen, que es diuen sutures, no permeten cap mena de moviment. Aquesta immobilitat es relaciona bàsicament amb la seva funció protectora de l’encèfal. Aquestes articulacions tenen com unes dents entrellaçades, molt irregulars per a ser més fixes.

Els ossets de l’oïda mitja (martell, enclusa i estrep) estan units de manera que les ones sonores que arriben al timpà són transmeses fins l’oïda interna. Els canals circulars són ossets de l’oïda interna i controlen l’equilibri corporal.

Part de la Col·lecció Darder està dedicada a l’Antropologia, i està formada sobretot per elements preparats per a l’estudi de l’anatomia humana. Tot i que hi ha alguns models realitzats en guix o altres materials, un percentatge molt important de peces són restes humanes autèntiques. En canvi, en l’actualitat, tant pel fet d’haver-hi més demanda que no oferta, com, obviament, per qüestions legals, s’han substituït les restes autèntiques, singulars i irreemplaçables, per còpies seriades de més o menys qualitat. Aquest fet dóna un gran valor antropològic, cultural i històric a les restes humanes autèntiques del Museu Darder.

Actualment només es poden veure al Museu algunes restes humanes autèntiques exposades, després que se’ns ordenés de retirar-ne la majoria de les sales d’exposició. D’entre elles, destaca la mostra d’ossos del crani. Un dels més interessants i singulars, sobretot per la dificultat que deia comportar la seva preparació, és un os temporal dret desmontable en tres peces, perfectament asserrades. En cada fragment es poden veure clarament els ossos de l’oïda mitja i l’oïda interna. Es tracta d’un bon treball de preparació de material antropològic que difícilment es podria superar en l’actualitat. El Dr. Darder també el devia considerar de gran valor: la resta d’ossos del crani porten el preu marcat a 6 pts. Aquest, està marcat a 25 pts.

 

Georgina Gratacós i Teixidor
Conservadora del MDHNFitxers relacionats