De la part de la Col·lecció Darder dedicada a l’antropologia en destaquen, entre d’altres peces, els interessants models humans fets amb guix que mostren diversos aspectes de l’anatomia humana. D’aquests, n’hi ha tretze dedicats a la muscultura. Són petits quadres (la majoria fan 30x40 cm) fets amb fusta sobre la qual hi ha clavada una peça de guix que mostra una part del cos humà amb els diferents muscles i part del sistema circulatori. El fet més destacable és el realisme del relleu i dels colors amb què es van pintar aquestes peces.
L’any 2005 es va decidir iniciar-ne la restauració, ja que el suport, originàriament negre, havia estat repintat de forma força barroera d’un color groguenc. A més, la pols s’hi havia acumulat i el vernís que s’hi havia posat originàriament s’havia degradat de manera que es perdia la brillantor dels colors originals. Ja que està previst d’exposar uns quants d’aquests models en la nova exposició permanent del Museu Darder, era interessant veure què podíem obtenir mitjançant la seva restauració.
La feina es va encarregar a la restauradora Anna de Puig, que ha estat treballant amb el primer dels plafons durant un munt d’hores. Després de separar el suport de fusta del model de guix, ha estat eliminant la pintura groga del suport, així com la brutícia i el vernís del model, la qual cosa ha permès recuperar els colors originals, destacant sobretot el blanc que correspon a les zones dels tendons, i que estava totalment esgrogueït.
No cal dir que la recuperació del fons original negre dóna molta més vida a la figura, a part de ser més coherent amb la manera de fer de l’època. Això és prou evident, tot i que no es pugui veure en color, en les fotografies que adjuntem, corresponents a l’aspecte de la peça abans i després de ser restaurada.
Després d’aquest primer èxit, s’ha decidit continuar amb la restauració de més dels models d’anatomia humana, l’agilitat de la qual dependrà bàsicament del pressupost disponible. De moment, s’està restaurant un segon model.Georgina Gratacós i Teixidor
Conservadora del MDHN


Fitxers relacionats