De la part de la Col·lecció Darder dedicada a l’antropologia en destaquen, entre d’altres peces, els interessants models humans fets amb guix que mostren diversos aspectes de l’anatomia humana. D’aquests, n’hi ha tretze dedicats a la muscultura, amb set exposats i cinc més a les sales de reserva. Són petits quadres (la majoria fan 30x40 cm) fets amb fusta sobre la qual hi ha clavada una peça de guix que mostra una part del cos humà amb els diferents muscles i part del sistema circulatori. El fet més destacable és el realisme del relleu i dels colors amb què es van pintar aquestes peces.
Els tretze quadres mostren vistes parcials de diferents parts de l’anatomia humana, en talls longitudinals del tors i vistes tant frontals, dorsals com laterals. En alguns s’inclouen dues peces (el tors en vista lateral i una cama o un braç, segons el cas). La majoria conserven encara petites etiquetes amb números que marcarien els diferents punts d’interès de cada quadre. Dels tretze, només un no mostra la musculatura. Es tracta d’un model del sistema digestiu que, a més, és l’única peça a la que li falta un fragment, possiblement degut a una caiguda, que correspon a l’estómac.
L’estat de conservació d’aquesta col·lecció és prou bo, sobretot pel que fa a les peces que es troben guardades. Les que estan exposades, en una paret de la Sala d’Antropologia, es veuen sobretot brutes per la pols que s’hi ha anat acumulant al llarg dels anys.
Suposem que la col·lecció és completa, ja que en l’inventari més antic de què disposa el Museu, datat el 1930, hi consta un llistat, i, tot i que d’altres peces d’aquest no es troben actualment al Museu, la llista es correspon amb el total de la col·lecció.Georgina Gratacós i Teixidor
Conservadora del MDHN


Fitxers relacionats