Francesc Darder, a més de ser veterinari i taxidermista, regentava una botiga, el Museo Darder, de Barcelona, on venia material per a proveir les escoles de material d’estudi d’anatomia humana i zoologia. A l’actual Museu Darder de Banyoles s’exposen diferents peces d’aquesta mena. A la Sala Darder en destaca una, una figura humana d’1,40 m d’alçada, realitzada en guix i en la que s’observa bàsicament la musculatura i les principals venes. Segons el catàleg de Francesc Darder, “Esta preparación es la más económica y mejor dispuesta que se conoce, primorosamente colorida y exenta de los graves inconvenientes que ofrecen todas las demás conocidas por su fragilidad y fácil deterioro.” La peça té parts mòbils per a facilitar l’estudi anatòmic: massa encefàlica, vísceres i braços. Originalment anava col·locada sobre una base de fusta amb rodes “para facilitar su traslado de un punto a otro”. El preu de l’home anatòmic era, a l’època, de 600 pta., molt elevat si el comparem amb la resta de peces del catàleg, que no solen superar el límit de les 100 pta.

 

Georgina Gratacós i Teixidor
Conservadora del MDHN


Fitxers relacionats