De les tres mòmies que formen part de la Col·lecció Darder, la peruana és la que va cridar primer l’atenció als investigadors, pel seu estat de conservació, prou bo, i pel fet de que conserva peces de roba. El 1961, el doctor banyolí August Corominas ja va escriure un article sobre les mòmies a la revista local Horizontes. A la dècada de 1980 es van fer unes radiografies a la mòmia egípcia, sense ...
L’ai-ai és un primat endèmic de l’illa de Madagascar. El seu peculiar aspecte ha estat de sempre un atractiu per la curiositat humana, encara que al seu lloc d’origen era poc conegut, en tenir costums nocturnes i viure en zones selvàtiques. Així, és descobert pel francès Sonnerat el 1780, durant un viatge. En porta un exemplar dissecat al Museu d’Història Natural de París, on és analitzat pel nat...

Ai- ai (Daubentonia madagascariensis). Col·lecció Darder, 1916.

Les matemàtiques van néixer per poder explicar alguns fenòmens de la natura. Per aquesta raó, és molt senzill trobar espècies de fauna i flora amb una estructura clarament matemàtica, sigui perquè tenen formes geomètriques, sigui perquè segueixen fòrmules matemàtiques. Aquest és el cas de molts cnidaris (coralls i meduses), que són fractals ben evidents. Un matemàtic, Mandelbrot, va inventar el t...
De la part de la Col·lecció Darder dedicada a l’antropologia en destaquen, entre d’altres peces, els interessants models humans fets amb guix que mostren diversos aspectes de l’anatomia humana. D’aquests, n’hi ha tretze dedicats a la musculatura. Són petits quadres (la majoria fan 30x40 cm) fets amb fusta sobre la qual hi ha clavada una peça de guix que mostra una part del cos humà amb els diferen...
Pàgina 6 de 24       1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10