La funció bàsica d’un museu és la conservació del patrimoni. És necessari, doncs, que aquest patrimoni tingui un lloc on encabir-se per a poder-se mantenir per a les generacions futures. En el cas del Museu Darder, l’espai és prou gran (tot i que insuficient pel que fa a l’exposició permanent), però està en unes condi...
L’octubre de 1996, en motiu del 80è aniversari de la inauguració del Museu Darder, es va preparar una exposició temporal sobre la seva història, reunint totes les persones que havien dedicat algun moment de la seva vida al Museu i, tots plegats, intentant recollir el màxim de material possible relacionat amb la història del Museu (fotografies, docume...
A les Sales de Reserva del Museu s’hi guarden moltes peces que, per l’evident manca d’espai a l’Exposició Permanent, no poden ser exposades. També hi ha altres objectes que no presenten un bon estat de conservació, i que només podrien exposar-se després de ser restaurats acuradament. Aquest és el cas de les 23 làmines de la C...
La femella de senglar pareix a la primavera una mitjana de cinc garrins o porcells, depenent de l’edat de la mare i l’abundor d’aliment de la tardor anterior. La mare prepara una mena de cavitat com a niu, posant-hi un entapissat de matèria vegetal tendre. Els garrins tenen un pelatge característic ratllat de marró clar i fosc (en castellà els hi diuen...
Pàgina 19 de 23       14  15  16  17  18  [19]  20  21  22  23