De la part de la Col·lecció Darder dedicada a l’antropologia en destaquen, entre d’altres peces, els interessants models humans fets amb guix que mostren diversos aspectes de l’anatomia humana. D’aquests, n’hi ha tretze dedicats a la musculatura. Són petits quadres (la majoria fan 30x40 cm) fets amb fusta sobre la qual hi ha clavada una peça de guix que mostra una part del cos humà amb els diferents músculs i part del sistema circulatori. El fet més destacable és el realisme del relleu i dels colors amb què es van pintar aquestes peces.


Des del 2005 s’han anat restaurant alguns d’aquests objectes, que en general estan en bon estat però que havien perdut el seu aspecte original per enfosquiment del vernís que els cobreix. Un altre problema era la restauració barroera que s’havia produït en algun moment i que consistia en una pintura groga que recobria pràcticament tot el suport, originalment negre, i que s’hauria aplicat amb la bona intenció de destacar els models.


Enguany s’ha pogut restaurar el cinquè d’aquests objectes. La feina, com en les ocasions anteriors, es va encarregar a la restauradora Anna de Puig, que a hores d’ara ja coneix bé aquests models, i que destaca la feina feixuga que suposa enretirar la pintura groga del suport.


Els quatre models que s’havien restaurat fins ara es troben exposats a l’Espai Darder des de 2007. Aquest nou model s’intentarà incorporar també a l’exposició, permetent veure ara una vista lateral per la banda dreta de la musculatura humana.


No cal dir que la recuperació del fons original negre i la neteja del vernís esgrogueït dóna molta més vida a la figura, a part de ser més coherent amb la manera de fer de l’època en què es va crear. Això és prou evident en les fotografies que adjuntem, corresponents a l’aspecte de la peça abans i després de ser restaurada.


Esperem que en el futur es puguin anar restaurant més objectes del fons del Museu i, a ser possible, incorporar-los a l’exposició permanent.


Georgina Gratacós i Teixidor
Conservadora del Museu Darder. Espai d’Interpretació de l’Estany
e-mail: museudarder@ajbanyoles.org

 

 Fitxers relacionats