Fora de l'aigua

BIODIVERSITAT DELS AMBIENTS LACUSTRES

Prop de la riba el sòl és humit, fins i tot inundat bona part de l’any. Hi viuen plantes amb les arrels i la tija submergides però amb les fulles fora de l’aigua.
La funció del canyissar és molt important per l’Estany ja que filtra i neteja l’aigua, manté l’estabilitat dels marges de la riba i paisatgísticament defineix el contorn de l’Estany i els estanyols.
Al voltant de l’Estany de Banyoles s’hi troben tres tipus de boscos diferents: el bosc de ribera, el bosc mixt d’alzines i roures, i l’alzinar.

 

 
 

Espai d'interpretació de l'estany

L’aigua és el fil conductor d’aquest espai dedicat a l’Estany de Banyoles i la seva conca lacustre. Seguirem el recorregut de l’aigua des que cau en forma de pluja a l’Alta Garrotxa fins que arriba a l’Estany, els estanyols, brolladors i fonts de la comarca.