Un naturalista apassionat

Francesc Darder (Barcelona, 1851-1918) veterinari, taxidermista, i primer director del Parc Zoològic de Barcelona, va aplegar una important col·lecció d’animals dissecats i material d’història natural que exposava i venia a la seva botiga-museu de Barcelona, bàsicament destinada a centres educatius. Visitant assidu de Banyoles, el 1910 va promoure la Festa del Peix amb tota mena d’activitats populars. El 1916 va fundar el Museu Darder, en fer donació a la ciutat de la seva col·lecció particular.

Els lleons del Parc Zoològic de Barcelona i les varietats de gallines,

dos dels temes d'interès del Darder veterinari (Foto: Gontzal Largo).