Entrades per 2024

Les tasques de revisió de les col·leccions per a la nova museografia del Museu Arqueològic han permès identificar una caixa de segell feta d’os. Es tracta d’un petit objecte format per una base i una tapa, unides en un dels seus extrems per un passador que les articulava i permetia la seva obertura i tancament. Tipològicament pot datar-se entre el segle I aC i inicis de la centúria següent.La seva...
7/2/2024