El Museu i les seves extensions

El Parc neolític de la Draga

El descobriment d’un hàbitat del neolític antic (cultura cardial) a la vora oriental de l’estany de Banyoles, l’any 1990, ha permès excavar des d’aleshores, a través del Museu i amb l’ajut d’altres institucions científiques (el Consell Superior d'Investigacions Científiques, la Universitat Autònoma de Barcelona, el Museu d’Arqueologia de Catalunya i el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya), un dels primers poblats neolítics lacustres d’Europa (5300-5000 aC). Els nombrosos objectes de fusta i els centenars de pilars de les seves cabanes elevades sobre el terra, conservats gràcies a la seva situació, juntament amb la resta de la seva cultura material (objectes d’os, pedra, ceràmica, fauna i vegetals) són un fet excepcional a la península Ibèrica.

 

El Parc Neolític de la Draga funciona des de l’any 2000. Els visitants poden experimentar com era la vida al neolític gràcies a les seves cabanes reconstruïdes, als camps neolítics de cereals i lleguminoses i a les activitats sobre la seva vida quotidiana (talla de sílex, obtenció de foc, mòlta manual de gra...).

 

Si vols visitar el parc consulta aquí.