Castell de Palol de Revardit

El castell de Palol de Revardit s’alça estratègicament al capdamunt d’un petit turó amb bones vistes sobre el territori adjacent. Les primeres notícies escrites daten de finals del segle XI, si bé és a partir del segle XII quan la fortalesa apareix vinculada a la família Palol (Palaciolo), que en serà la propietària durant les següents centúries. La presència del castell va afavorir la concentració de població al seu entorn, que a la llarga acabaria configurant el nucli de Palol de Revardit. Durant la Guerra Civil Catalana (1462-1472) els Palol donaren suport a la causa de la Diputació del General, institució enfrontada al rei Joan II i als pagesos de remença. Sembla que el 1467 el castell es veié obligat a rendir-se. En aquest mateix conflicte, es té constància d’un personatge anomenat Arnau Guillem de Palol, que actuà com a capità en la defensa de Banyoles. A partir dels segles XVII i XVIII el castell inicià un període de decadència que acabà amb la construcció d’una masia al damunt seu.

 

Les restes conservades actualment disten molt de la fisonomia que devia tenir el castell a l’edat mitjana, amb un doble recinte fortificat –el jussà i el sobirà– i fossat defensiu. Els testimonis més interessants són les restes d’una torre quadrangular de dos pisos, els panys de muralla nord i oest, així com l’església de Sant Miquel, que havia estat l’antiga capella romànica del castell i que avui, notablement modificada, fa les funcions de temple parroquial.

 

El castell fou adquirit l’any 2005 per l’Ajuntament, i després de diverses campanyes d’excavació i restauració, ha esdevingut un equipament municipal destinat a activitats lúdiques i culturals.

Sabies que...

Un cop perduda la guerra, Arnau Guillem de Palol, encarregat de la defensa de Banyoles, jurà lleialtat al rei vencedor juntament amb els jurats de la vila? Curiosament, les reunions dels jurats habitualment tenia lloc al palau de la Pia Almoina (seu actual del Museu Arqueològic).