El nucli medieval de Banyoles

Banyoles va ser una vila medieval pròspera, de caràcter marcadament comercial, crescuda a l’empara del poderós monestir de Sant Esteve. Malgrat no ser un nucli polític de primer ordre, ja que el centre administratiu de la zona era Besalú, Banyoles tenia gairebé totes les característiques d’una capital. El nucli antic estava protegit per una muralla, documentada des del segle XIII, de la qual es conserva un important pany a les proximitats del Museu Arqueològic. El monestir també estava encerclat per un imponent recinte defensiu, reforçat amb bestorres com la localitzada l’any 2016 en unes excavacions.

 

Les tasques parroquials eren assumies per Santa Maria dels Turers, una església documentada per primera vegada l’any 1017. El temple romànic, tanmateix, fou substituït en època gòtica per la construcció visible actualment. A les proximitats es localitza l’edifici de la Pia Almoina, seu del Museu Arqueològic i que a la baixa edat mitjana acollia tant la Universitat de Banyoles, una mena d’Ajuntament primigeni, com la institució benèfica de la Pia Almoina, encarregada d’auxiliar als pobres i oferir-los un àpat diari.

 

Igualment rellevant és l’edifici conegut com a llotja del tint, un magnífic exemple del gòtic civil català, que en època medieval servia per tenyir les peces de llana fabricades en els molins drapers que hi havia als afores de la població. Aquests es movien amb la força de l’aigua procedent de l’estany, canalitzada a través de recs, que també servien per alimentar grans espais d’horta. La indústria tèxtil, doncs, fou un dels motors econòmics de la vila i els draps obtinguts eren coneguts com a “banyolencs”.

 

És probable que bona part dels draps i altres productes d’artesania fossin venuts a la magnífica plaça Major, d’origen comercial (funció que es manté encara avui) i amb porxos que permetien la celebració de mercat en cas de pluja. El bon funcionament econòmic va afavorir l’enriquiment de part de la població i va possibilitar la construcció de cases nobles pertanyents a la burgesia urbana, com les que poden apreciar-se a la mateixa plaça, al carrer Nou o al carrer del Puig.

 

Visitar Banyoles, doncs, és fer un viatge en el temps per endinsar-se en la vida d’una vila rica i plena de vida, on van conviure i prosperar jueus i cristians.

Sabies que...

Les muralles medievals de Banyoles foren volades el 25 de juliol de 1695, "per ordra del rey de Espanya", en el marc de la Guerra dels Nou Anys (1689-1697)?