El Museu i les seves extensions

La Vil·la romana de Vilauba

La Vil·la Romana de Vilauba (Camós) va ser descoberta l’any 1932, però les excavacions sistemàtiques, coordinades pel Museu, van començar l’any 1978 i s'allarguen fins avui dia. A Vilauba podem estudiar com eren les vil·les romanes de l’època altimperial (segles I-III dC), de l’etapa baiximperial (IV-V dC) i del període visigòtic (VI-VII dC), quan la vil·la es transforma ja en un vicus o poble altmedieval.

 

La recerca continuada efectuada després d'una gran quantitat de campanyes arqueològiques en aquesta vil·la la converteix en la més ben estudiada de Catalunya i en una cita essencial per al coneixement del món rural romà i visigot. Entre els objectes recuperats cal destacar les tres figures de bronze del larari, nombroses monedes, vasos ceràmics, eines d’os, bronze o ferro, restes humanes, fauna i vegetals carbonitzats. El jaciment està restaurat i preparat per a la visita amb un recorregut senyalitzat amb plafons explicatius. També s’ofereix, sota demanada, la possibilitat d’una visita interactiva amb suport 3D que ens permetrà viatjar al passat i veure en primera persona com eren les termes, el rebost, el larari, les latrines o el triclini de Vilauba.

 

Si vols visitar la vil·la, consulta aquí.