Les tasques pròpies del MACB

Els museus són coneguts gairebé exclusivament per les peces que s’exhibeixen a les sales d’exposició permanent, però, en realitat, aquesta tasca de difusió cultural és només  una de les funcions que realitzen. Com a entitats que gestionen, recullen,  conserven, estudien i difonen el patrimoni natural o cultural d’un territori determinat, el treball intern i els serveis que s’ofereixen van molt més enllà  d’un aparador amb objectes. Algunes de les tasques que es fan habitualment al MACB per part del seu personal són de caràcter general, comunes a qualsevol altre museu, i altres són potser més específiques d’un museu amb col·leccions arqueològiques.

 

Entre les principals, cal esmentar la gestió general de direcció, la gestió administrativa (correspondència, estadística, arxiu i biblioteca), la consergeria (recepció del visitant) i botiga (reproduccions i publicacions), la recollida de materials (excavacions arqueològiques i dipòsits), la documentació informatitzada (llibre de registre,  fitxes de l’inventari general, fototeca i inventaris), la conservació dels materials (en magazems i sales de reserva especials), la restauració dels objectes (amb personal propi o forani), la difusió escolar (visites guiades, itineraris, tallers escolars) i turística (guies, fullets de mà, tríptics), el muntatge museogràfic de les sales permanents,  les exposicions temporals i la recerca pròpia o forana sobre les col·leccions (excavacions, estudi dels materials i publicacions).

 

El Museu i els seus treballadors recolzen i subscriuen el codi deontològic aprovat per l’Assemblea General de l’ICOM (International Concil of Museums), el qual hi podeu accedir fent clic aquí.