La biblioteca

El Museu disposa d’una sala destinada a biblioteca especialitzada formada per més de 2.500 revistes i llibres classificats per temàtiques. Destaquen, entre altres seccions, la de paleontologia, la de numismàtica, la d’art, la d’antropologia, la de museologia i, evidentment, la d’arqueologia, amb especial èmfasi a totes aquelles publicacions de caràcter local o comarcal.

La majoria de llibres que actualment ingressen a la biblioteca són donacions d’altres institucions o museus, amb els quals es manté una relació d’intercanvi. També es compta amb un apartat on hi ha dipositats treballs d’investigació originals cedits pels seus autors.