Entrades per 1994

A la sala de Paleontologia del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (MACB) s’hi conserven nombroses restes fòssils de grans mamífers que visqueren a la comarca al principi de l’Era Quaternària, ara fa 1,3 milions d’anys. Aquestes restes òssies procedeixen dels jaciments de la Bòbila Ordis (Porqueres) i de la fàbrica Incarcal (Cr...
Aquestes peces es troben a la vitrina nº 2 de la sala de Paleontologia del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (MACB). Procedeixen de la Terrera de Cronellà del Terri i foren recuperades l’any 1950, previ avís dels treballadores de la terrera, per Erundino Sanz Sánchez, actual director d’aquest museu i bon coneixedor dels jaciments paleontològ...