Entrades per 1999

En alguns poblats ibèrics de Catalunya hi han  aparegut dipòsits d'eines o armes de ferro, normalment dins de sitges, destinades tot primer a l'emmagatzematge de cereals i després - una vegada amortitzades -  convertides en forats per a escombraries,  amagatalls o bé dipòsits de materials sobrants o desats per a la seva futura reutilització....
El costum i l'habilitat per a tallar aquestes petites eines de sílex de formes geomètriques (triangles, trapezis, segments de cercle), que els arqueòlegs coneixem com a micròlits, comença a finals del Paleolític Superior (Magdalenià, 15.000-9.000 aC), el darrer moment dels grans caçadors de l'última glaciació, tal com es pot obs...
A les guies culturals de Banyoles dels anys 50 no hi faltava mai, a l'apartat dels museus i altres centres de conservació del patrimoni, la referència obligada a la col.lecció numismàtica de Can Butinyà.   Aquesta col.lecció, que el Sr. Martirià Butinyà i Oller havia anat reunint al llarg de la seva vida,  aplegava centenars de mo...