Entrades per 2012

Els vasos ceràmics del món ibèric i romà porten sovint decoracions pintades o en relleu d’animals diversos. Quan aquests animals (conills, senglars, ocells) poden ser els propis de cada zona (Grècia, Itàlia, Hispania)  aleshores les figures solen ser força fidedignes. En canvi, quan es tracta d’animals (lleons, girafes, micos) ...
El poblat del neolític antic de la Draga, a la vora de l'estany de Banyoles, no deixa de proporcionar-nos sorpreses agradables. En aquesta primer mes de treballs arqueològics, en què hi col·laboren el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consell Superior d'Investigacions Científiques i el Museu d'Arqueolog...
El 18 d’octubre de 2011 es va presentar al Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (MACB) la tercera monografia sobre el poblat neolític de La Draga, amb una assistència de més de 100 persones, procedents del Congrés Internacional d’Arqueologia Experimental que se celebrava aleshores a Banyoles. Aquest volum estava dedicat a les troballes realitzades a...