Entrades per 2002

Aquest estiu del 2002 s'ha realitzat l'onzena campanya d'excavacions al poblat del neolític antic (finals del VI mil.lenni cal. AC) de la Draga, situat a la vora oriental de l'Estany. S'ha treballat, en el sector subaquàtic i el terrestre, sota la coordinació del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (MACB) i el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CAS...
Un ja llunyà 1963, el recordat Erundino Sanz, en una de les seves excursions de recerca geològica i arqueològica per la comarca, va  recollir  abundant ceràmica  romana en un camp del paratge d’Ermedàs, dins del municipi de Cornellà del Terri. Entre altres hi havia un fragment d’un motlle de ceràmica de taula romana decora...
Les restes òssies humanes són un dels elements més comuns en els museus d’arqueologia, perquè sovint les seves vitrines es nodreixen d’aixovars funeraris recuperats, juntament amb els esquelets, de les diverses classes de tombes que es feien servir durant la prehistòria.   A la sala de neolític-bronze del Museu Arqueològic Comarca...
En el fons monetari del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (MACB) hi destaca una col·lecció de monedes romanes, de gran importància històrica i numismàtica: el tresoret de denaris de Fuente de Cantos, un poble de Badajoz. No cal dir que gairebé tots els materials arqueològics del MACB són de procedència comarcal, però...
A les vitrines del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles s'hi exhibeixen diversos instruments musicals d'èpoques molt antigues, que van des de la prehistòria fins al món romà-visigot, els quals normalment no criden gaire l'atenció, malgrat el seu indubtable interès.    Com a francament curiós cal citar d'entrada el possible xiul...